Ziyaretçi sayısı
4014

Okuma zamanı
Dakika

Son Güncelleme
9 Haziran 2023

5G/100 Hakkında Genel Bilgi ve Bugün Fiyatı

  • Satış Fiyatı 9 Haziran 2023: 5,618.55 ₺

  • Barkod: 8680972009069

  • ATC Kodu: J06BA02

  • ATC Adı: immunoglobulins, normal human, for intravascular adm.

  • Firma Adı: KEDRİON BETAPHAR BİYOFARMASÖTİK İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş.

  • Etkin Madde: immünglobülin

  • Tam ilaç adı: IG VENA 5G/100 ML IV İNFÜZYON İÇİN ÇÖZELTİ

5G/100 Nedir ve ne için kullanılır?

Ig VENA damar içi kullanım için insan normal immünoglobulinidir. İmmünoglobulinler kanda bulunan insan antikorlarıdır (alerji oluşturan maddeye karşı vücudun ürettiği savunma proteini).

 

Ig VENA ambalajında lastik tıpalı bir adet flakon içerir.

 

Bitmiş ürün formülasyonunda hayvansal kaynaklı yardımcı madde mevcut değildir. Ig VENA aşağıdaki durumlar için kullanılır,

 

Yeterli antikora sahip olmayan hastaların tedavisinde (yerine koyma tedavisi): 

• Kalıtsal olarak antikor üretiminin yetersiz olduğu durumlarda (primer immün yetmezlik sendromları), 

• Kan kanseri (Kronik Lenfositik Lösemi) tanısı olup, antikor üretimi azalan (hipogamaglobulinemi) ve koruma amaçlı antibiyotik tedavisinin yetersiz kaldığı, tekrarlayan bakteriyel enfeksiyon (iltihap oluşturan mikrobik hastalık) gelişen olgularda,

• Kemik iliği kanseri (Multiple Myelom) tanısı olup, antikor üretimi azalan (hipogamaglobulinemi) ve bakteriyel pnömokok aşısının yetersiz kaldığı tekrarlayan bakteriyel enfeksiyon (iltihap oluşturan mikrobik hastalık) gelişen olgularda, 

• Doğuştan (konjenital) AIDS ve tekrarlayan enfeksiyonların görüldüğü çocuklar, adolesanlar ve yetişkinlerde, 

• Allogenik kemik iliği nakli sonrasında antikor üretimi azalan (hipogamaglobulinemi) hastalarda.

 

Belirli iltihabi hastalıkları olan hastaların tedavisinde (immunmodülasyon): 

• Kanında yeterli miktarda platelet (kan pulcuğu) olmayan hastalarda (primer immün trombositopeni), kanama riskinin yüksek olduğu durumlarda veya yapılacak cerrahi girişimlerden önce trombosit sayısını düzeltmek amacıyla, 

• Bulber tutulumu olan Myastenia gravis tedavisinde uygulanır. Vücuttaki iskelet (istemli) kaslarının zayıflamasının derecesi ile karakterize kronik otoimmün nöromüsküler hastalıktır. 

• Guillain Barré sendromu olan hastalarda. Genellikle bacaklarda ve üst kolda şiddetli kas güçsüzlüğüne neden olan çevresel sinirlerin iltihaplanması ile karakterize ani gelişen (akut) hastalıktır. 

• Kronik Enflamatuar Demiyenilizan Poliradikülonöropati (KİDP)’si olan hastalarda. Bacaklarda ve daha az oranda kollarda yavaş yavaş artan güçsüzlük ile karakterize çevresel sinirlerde nadir görülen kronik hastalıktır. 

• Multifokal motor nöropatisi olan hastalarda. Kol ve bacaklarda giderek artan, kuvvetsizliğe neden olan, bağışıklık sistemi kökenli sinir ağrıları görülen hastalıktır. 

• Kawasaki hastalığı olan hastalarda. Vücuttaki kan damarlarının iltihaplanması ile karakterize genellikle küçük çocuklarda ani gelişen (akut) hastalıktır.

5G/100 Yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi Ig VENA’nın içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

 

Aşağıdakilerden biri olursa, kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

 

• Ani aşırı duyarlılık tepkisi, anaflaktik şok (Vücutta yaygın sıcaklık artışı, yanma hissi, kızarıklık, kaşıntı, yaygın döküntü, dilde, dudakta, gırtlak bölgesinde şişlik (ödem) ve buna bağlı soluk alıp vermede güçlük, vücutta yaygın ödem ve morarma, göğüste sıkışma hissi, öksürük, baygınlık hali, baş dönmesi ve koma hali varsa)

• Alerjik reaksiyonlar (Ciltte döküntü, kızarıklık, kaşıntı varsa)
• Kan basıncında ani bir düşüş
• Titreme
 

Bunlar hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Görülme sıklığı seyrektir.
 

Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin Ig VENA’ya karşı ciddi alerjiniz var demektir. 

Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

 

Diğer yan etikler

Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sınıflandırılmıştır:

 

Çok yaygın : 10 hastanın en az 1’inde görülebilir.
Yaygın : 10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.
Yaygın olmayan : 100 hastanın birinden az, fakat 1000 hastanın birinden fazla görülebilir.
Seyrek : 1.000 hastanın birinden az, fakat 10.000 hastanın birinden fazla görülebilir.
Çok seyrek : 10.000 hastanın birinden az görülebilir.
Bilinmiyor : Eldeki verilerle tahmin edilemiyor.

 

Çok seyrek:
• Baş ağrısı
• Baş dönmesi
• Ateş
• Bulantı
• Kusma
• Eklem ağrısı
• Düşük kan basıncı
• Hafif sırt ağrısı
• Kalp krizine, inmeye, akciğerlere kan taşıyan damarlarda kan pıhtıları oluşumuna (pulmoner emboli) ve bacaklarda kan pıhtısından kaynaklanan kızarıklık veya şişmeye (derin ven trombozu) neden olan tromboembolik olaylar (kan pıhtısı oluşması)
• Enfeksiyonun neden olmadığı geçici beyin zarı iltihabı (geri dönüşümlü aseptik menenjit)
• Geçici deri reaksiyonları
• Ani başlangıçlı (akut) böbrek yetmezliği
 

Bilinmiyor:
• Kırmızı kan hücre sayısında geçici düşüş (geri dönüşümlü hemolitik anemi/hemoliz)
• Serum kreatinin seviyesinde artış

 

KB034 klinik çalışması sırasında KİDP’si olan 33 yetişkin hastaya 756 doz Ig VENA uygulandı. 1 hastada bir kez baş ağrısı görüldü.

 

Pediyatrik popülasyon 

Çocuklarda görülen yan etkilerin sıklığının, tipinin ve ciddiyetinin yetişkinler ile aynı olması beklenir.

 

Virüs güvenliği hakkında bilgiler için bölüm 2 “Ig VENA’yı kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler”e bakınız.

İlaçların alındıkları yollar ve emilim hızları

Deriden

Değişken

Ağızdan

30-90 Dakıka

Rektal

5-30 Dakika

Cilt Altı

15-30 Dakika

Kasiçi

10-20 Dakika

Dilaltı

3-5 Dakika

İnhalasyon

3 Dakika

Damar Yolu

30-60 Saniye

⚠️ Lütfen doktorunuza danışmadan hiçbir ilaç kullanmayınız.

IG VENA 5G/100 - Aynı Etken Maddeyi İçeren İlaçlar

Tüm ilaçları görüntülemek için düğmesine basın

Hepsini Göster →


İlaç Adı Fiyat Barkod
Cuvitru 1 G/5 Ml S.c. Uygulama Icin Enjeksiyonluk Cozelti KT - KÜB 950.10 ₺ 8681429550394
Cuvitru 2 G/10 Ml S.c. Uygulama Icin Enjeksiyonluk Cozelti KT - KÜB 1,900.50 ₺ 8681429550400
Cuvitru 4 G/20 Ml S.c. Uygulama Icin Enjeksiyonluk Cozelti KT - KÜB 3,800.85 ₺ 8681429550417
Cuvitru 8 G/40 Ml S.c. Uygulama Icin Enjeksiyonluk Cozelti KT - KÜB 7,601.85 ₺ 8681429550424
Flebogamma % 5 Dif 10 G/200 Ml Infuzyon Icin Cozelti Iceren 1 Flakon KT - KÜB 9,970.05 ₺ 8699769980146
Flebogamma % 5 Dif 5 G/100 Ml Infuzyon Icin Cozelti Iceren 1 Flakon KT - KÜB 4,985.10 ₺ 8699769980153
Gamunex-c %10 100 Ml Iv/sc Enjeksiyon Icin Cozelti Iceren Flakon KT - KÜB 15,523.65 ₺ 8699769980214
Gamunex-c %10 200 Ml Iv/sc Enjeksiyon Icin Cozelti Iceren Flakon KT - KÜB 31,047.30 ₺ 8699769980221
Gamunex-c %10 25 Ml Iv/sc Enjeksiyon Icin Cozelti Iceren Flakon KT - KÜB 3,120.90 ₺ 8699769980191
Gamunex-c %10 50 Ml Iv/sc Enjeksiyon Icin Cozelti Iceren Flakon KT - KÜB 7,761.75 ₺ 8699769980207
Genivig Human Immunglobulin 5 G/100 Ml Intravenoz Infuzyon Icin Cozelti Iceren Flakon KT - KÜB 6,913.95 ₺ 8699783980023
Grafalon 5 Ml Iv Infuzyonluk Cozelti Konsantresi Iceren 1 Flakon KT - KÜB 6,973.20 ₺ 8699684980023
Hizentra 1 G/5 Ml S.c. Uygulama Icin Enjeksiyonluk Cozelti (1 Flakon) KT - KÜB 665.40 ₺ 8681624980200
Hizentra 10 G/50 Ml S.c. Uygulama Icin Enjeksiyonluk Cozelti (1 Flakon) KT - KÜB 6,655.35 ₺ 8681624980279
Hizentra 2 G/10 Ml S.c. Uygulama Icin Enjeksiyonluk Cozelti (1 Flakon) KT - KÜB 1,331.10 ₺ 8681624980217
Hizentra 4 G/20 Ml S.c. Uygulama Icin Enjeksiyonluk Cozelti (1 Flakon) KT - KÜB 2,662.05 ₺ 8681624980224
Ig Vena 1 G/20 Ml Iv Infuzyon Icin Cozelti KT - KÜB 337.68 ₺ 8680972009045
Ig Vena 10 G/200 Ml Iv İnfÜzyon İÇİn ÇÖzeltİ KT - KÜB 4 ₺ 8680972009076
Ig Vena 10 Gr/200 Ml Iv Inf. Icin Solusyon Iceren Flakon KT - KÜB 11,237.25 ₺ 8699650981436
Ig Vena 2,5 G/50 Ml Iv İnfÜzyon İÇİn ÇÖzeltİ KT - KÜB 2,809.20 ₺ 8680972009052
Ig Vena 2,5 Gr/50 Ml Iv Inf. Icin Solusyon Iceren Flakon 1 ₺ 8699650981818
Ig Vena 5 Gr/100 Ml Iv Inf. Icin Solusyon Iceren Flakon KT - KÜB 5,618.55 ₺ 8699650981405
Ig Vena 5g/100 Ml Iv İnfÜzyon İÇİn ÇÖzeltİ KT - KÜB 5,618.55 ₺ 8680972009069
Immutect 10 G/200 Ml Iv Infuzyonluk Cozelti (1 Flakon) KT - KÜB 12,050.55 ₺ 8699535980851
Immutect 5 G/100 Ml Iv Infuzyonluk Cozelti (1 Flakon) KT - KÜB 6,025.35 ₺ 8699535980837
Kiovig 10 Gr/100 Ml Iv Infuzyon/sc Kullanim Icin Cozelti Iceren Flakon KT - KÜB 11,527.65 ₺ 8681429550196
Kiovig 2,5 Gr/25 Ml Iv Infuzyon/sc Kullanim Icin Cozelti Iceren Flakon KT - KÜB 3,053.25 ₺ 8681429550172
Kiovig 5 Gr/50 Ml Iv Infuzyon/sc Kullanim Icin Cozelti Iceren Flakon KT - KÜB 5,776.05 ₺ 8681429550189
Nanogam 10 G/200 Ml Iv Infuzyon Icin Cozelti Iceren Flakon KT - KÜB 13,407.00 ₺ 8681735980038
Nanogam 2,5 G/50 Ml Iv Infuzyon Icin Cozelti Iceren Flakon KT - KÜB 3,351.75 ₺ 8681735980014
Nanogam 5 G/100 Ml Iv Infuzyon Icin Cozelti Iceren Flakon KT - KÜB 6,703.50 ₺ 8681735980021
Octagam 10 G/200 Ml Iv Infuzyonluk Cozelti KT - KÜB 14,550.00 ₺ 8699686980090
Octagam 5 G/100 Ml Iv Infuzyonluk Cozelti KT - KÜB 7,275.00 ₺ 8699686980052
Octagam Immunglobuli 2.5 Gr 1 Flakon KT - KÜB 1,633.00 ₺ 8699686980045
Pentaglobin 50 Ml 1 Flakon KT - KÜB 2,962.50 ₺ 8699535980417


Bu site satılıktır, teklifinizi bize gönderin.