ilaç 0 New

Ig Vena 5g/100 Ml Iv İnfÜzyon İÇİn ÇÖzeltİ Fiyatı

Ig Vena 5g/100 Ml Iv İnfÜzyon İÇİn ÇÖzeltİ Fiyatı
KT: Kullanma talimatı (Hastalar için)
KUB: Kısa ürün bilgisi (Hekimler için)
Etkin madde: immünglobülin
ATC: immunoglobulins, normal human, for intravascular adm.
SB.atc: J06BA02
İlaç Firması: KEDRİON BETAPHAR BİYOFARMASÖTİK İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş.
Barkod :
- 8680972009069
Satış Fiyatı: 7,865.97 ₺
Düzeltme:
🚨 Fiyat ve Sayfa Düzenle 📨 Mesaj Gönder ✍️ Yorum yaz
Fiyat Güncelleme Tarihi: 15 Haziran 2024
Paylaş:
Ziyaretçiler: 👥 4027
İlaç fiyatları TC Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) tarafından haftalık olarak yayınlanan listelerden alınmıştır.
Belirtilen ilaç fiyatı eczaneler için önerilen satış fiyatı olup değişkenlik gösterebilir.
Fiyatlar güncellenmemiş olabilir.
⚠️ Lütfen doktorunuza danışmadan hiçbir ilaç kullanmayınız.

IG 1 Nedir ve ne için kullanılır?

Ig VENA damar içi kullanım için insan normal immünoglobulinidir. İmmünoglobulinler kanda bulunan insan antikorlarıdır (alerji oluşturan maddeye karşı vücudun ürettiği savunma proteini).

 

Ig VENA ambalajında lastik tıpalı bir adet flakon içerir.

 

Bitmiş ürün formülasyonunda hayvansal kaynaklı yardımcı madde mevcut değildir. Ig VENA aşağıdaki durumlar için kullanılır,

 

Yeterli antikora sahip olmayan hastaların tedavisinde (yerine koyma tedavisi): 

• Kalıtsal olarak antikor üretiminin yetersiz olduğu durumlarda (primer immün yetmezlik sendromları), 

• Kan kanseri (Kronik Lenfositik Lösemi) tanısı olup, antikor üretimi azalan (hipogamaglobulinemi) ve koruma amaçlı antibiyotik tedavisinin yetersiz kaldığı, tekrarlayan bakteriyel enfeksiyon (iltihap oluşturan mikrobik hastalık) gelişen olgularda,

• Kemik iliği kanseri (Multiple Myelom) tanısı olup, antikor üretimi azalan (hipogamaglobulinemi) ve bakteriyel pnömokok aşısının yetersiz kaldığı tekrarlayan bakteriyel enfeksiyon (iltihap oluşturan mikrobik hastalık) gelişen olgularda, 

• Doğuştan (konjenital) AIDS ve tekrarlayan enfeksiyonların görüldüğü çocuklar, adolesanlar ve yetişkinlerde, 

• Allogenik kemik iliği nakli sonrasında antikor üretimi azalan (hipogamaglobulinemi) hastalarda.

 

Belirli iltihabi hastalıkları olan hastaların tedavisinde (immunmodülasyon): 

• Kanında yeterli miktarda platelet (kan pulcuğu) olmayan hastalarda (primer immün trombositopeni), kanama riskinin yüksek olduğu durumlarda veya yapılacak cerrahi girişimlerden önce trombosit sayısını düzeltmek amacıyla, 

• Bulber tutulumu olan Myastenia gravis tedavisinde uygulanır. Vücuttaki iskelet (istemli) kaslarının zayıflamasının derecesi ile karakterize kronik otoimmün nöromüsküler hastalıktır. 

• Guillain Barré sendromu olan hastalarda. Genellikle bacaklarda ve üst kolda şiddetli kas güçsüzlüğüne neden olan çevresel sinirlerin iltihaplanması ile karakterize ani gelişen (akut) hastalıktır. 

• Kronik Enflamatuar Demiyenilizan Poliradikülonöropati (KİDP)’si olan hastalarda. Bacaklarda ve daha az oranda kollarda yavaş yavaş artan güçsüzlük ile karakterize çevresel sinirlerde nadir görülen kronik hastalıktır. 

• Multifokal motor nöropatisi olan hastalarda. Kol ve bacaklarda giderek artan, kuvvetsizliğe neden olan, bağışıklık sistemi kökenli sinir ağrıları görülen hastalıktır. 

• Kawasaki hastalığı olan hastalarda. Vücuttaki kan damarlarının iltihaplanması ile karakterize genellikle küçük çocuklarda ani gelişen (akut) hastalıktır.

IG 1 Yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi Ig VENA’nın içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

 

Aşağıdakilerden biri olursa, kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

 

• Ani aşırı duyarlılık tepkisi, anaflaktik şok (Vücutta yaygın sıcaklık artışı, yanma hissi, kızarıklık, kaşıntı, yaygın döküntü, dilde, dudakta, gırtlak bölgesinde şişlik (ödem) ve buna bağlı soluk alıp vermede güçlük, vücutta yaygın ödem ve morarma, göğüste sıkışma hissi, öksürük, baygınlık hali, baş dönmesi ve koma hali varsa)

• Alerjik reaksiyonlar (Ciltte döküntü, kızarıklık, kaşıntı varsa)
• Kan basıncında ani bir düşüş
• Titreme
 

Bunlar hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Görülme sıklığı seyrektir.
 

Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin Ig VENA’ya karşı ciddi alerjiniz var demektir. 

Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

 

Diğer yan etikler

Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sınıflandırılmıştır:

 

Çok yaygın : 10 hastanın en az 1’inde görülebilir.
Yaygın : 10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.
Yaygın olmayan : 100 hastanın birinden az, fakat 1000 hastanın birinden fazla görülebilir.
Seyrek : 1.000 hastanın birinden az, fakat 10.000 hastanın birinden fazla görülebilir.
Çok seyrek : 10.000 hastanın birinden az görülebilir.
Bilinmiyor : Eldeki verilerle tahmin edilemiyor.

 

Çok seyrek:
• Baş ağrısı
• Baş dönmesi
• Ateş
• Bulantı
• Kusma
• Eklem ağrısı
• Düşük kan basıncı
• Hafif sırt ağrısı
• Kalp krizine, inmeye, akciğerlere kan taşıyan damarlarda kan pıhtıları oluşumuna (pulmoner emboli) ve bacaklarda kan pıhtısından kaynaklanan kızarıklık veya şişmeye (derin ven trombozu) neden olan tromboembolik olaylar (kan pıhtısı oluşması)
• Enfeksiyonun neden olmadığı geçici beyin zarı iltihabı (geri dönüşümlü aseptik menenjit)
• Geçici deri reaksiyonları
• Ani başlangıçlı (akut) böbrek yetmezliği
 

Bilinmiyor:
• Kırmızı kan hücre sayısında geçici düşüş (geri dönüşümlü hemolitik anemi/hemoliz)
• Serum kreatinin seviyesinde artış

 

KB034 klinik çalışması sırasında KİDP’si olan 33 yetişkin hastaya 756 doz Ig VENA uygulandı. 1 hastada bir kez baş ağrısı görüldü.

 

Pediyatrik popülasyon 

Çocuklarda görülen yan etkilerin sıklığının, tipinin ve ciddiyetinin yetişkinler ile aynı olması beklenir.

 

Virüs güvenliği hakkında bilgiler için bölüm 2 “Ig VENA’yı kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler”e bakınız.


Henüz yorum yok.

(immünglobülin etkin maddesini içeren ilaçlar) Hepsini gör

Resim İlaç Adı Fiyat Barkod
Cuvitru 1 G/5 Ml S.c. Uygulama Icin Enjeksiyonluk Cozelti
Cuvitru 1 G/5 Ml S.c. Uygulama Icin Enjeksiyonluk Cozelti
KT - KÜB
1,330.14 ₺ 8681429550394
Cuvitru 2 G/10 Ml S.c. Uygulama Icin Enjeksiyonluk Cozelti
Cuvitru 2 G/10 Ml S.c. Uygulama Icin Enjeksiyonluk Cozelti
KT - KÜB
2,660.70 ₺ 8681429550400
Cuvitru 4 G/20 Ml S.c. Uygulama Icin Enjeksiyonluk Cozelti
Cuvitru 4 G/20 Ml S.c. Uygulama Icin Enjeksiyonluk Cozelti
KT - KÜB
5,321.19 ₺ 8681429550417
Cuvitru 8 G/40 Ml S.c. Uygulama Icin Enjeksiyonluk Cozelti
Cuvitru 8 G/40 Ml S.c. Uygulama Icin Enjeksiyonluk Cozelti
KT - KÜB
10,642.59 ₺ 8681429550424

Hızlı Erişim

Alo 112

Acil Çağrı

444 3 833

Evde Sağlık

Alo 182

Hastane Randevu Sistemi

Alo 171

Sigara Bırakma Hattı


Timer

Deriden

Değişken

Ağızdan

30-90 Dakıka

Rektal

5-30 Dakika

Cilt Altı

15-30 Dakika

Kasiçi

10-20 Dakika

Dilaltı

3-5 Dakika

İnhalasyon

3 Dakika

Damar Yolu

30-60 Saniye


Seninle beraberiz

Sağlığı için cesurca mücadele eden ve hastalığın yükünü taşıyan herkese, acil şifalar dileriz. Biz buradayız, sizinle birlikteyiz, dualarımız sizinle. Sağlıklı ve mutlu günler dileriz. Bu yolculukta sevgiyi ve umudu paylaşalım. Yeniden can veren şifaya.


↑  Yukarı Çık