ilaç 0

Eslong 20 Mg 90 Efervesan Tablet 2024 Fiyatı

Eslong 20 Mg 90 Efervesan Tablet Fiyatı
KT: Kullanma talimatı (Hastalar için)
KUB: Kısa ürün bilgisi (Hekimler için)
Etkin madde: Essitalopram
ATC: escitalopram
SB.atc: N06AB10
Reçete Durumu: NORMAL REÇETE
İlaç Firması: NEUTEC İLAÇ SAN. TİC. A.Ş.
Barkod :
8697936020541
Satış Fiyatı: 1,417.50 ₺
Düzeltme:
🚨 Fiyat ve Sayfa Düzenle 📨 Mesaj Gönder ✍️ Yorum yaz
Fiyat Güncelleme Tarihi: 5 Mart 2024
Paylaş:
Ziyaretçiler: 👥 882
İlaç fiyatları TC Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) tarafından haftalık olarak yayınlanan listelerden alınmıştır.
Belirtilen ilaç fiyatı eczaneler için önerilen satış fiyatı olup değişkenlik gösterebilir.
Fiyatlar güncellenmemiş olabilir.
⚠️ Lütfen doktorunuza danışmadan hiçbir ilaç kullanmayınız.

ESLONG Nedir ve ne için kullanılır?

ESLONG 20 mg efervesan tabletlerin her biri 20 mg essitalopram igerir. Sarr benekli, yuvarlak, diiz yiizeyli efervesan tabletler geklindedir.
 

 ESLONG 30 ve 90 efervesan tablet igeren A1/Al blister ambalajlar iginde, karton kutuda ve kullanma talimatr ile beraber piyasaya sunulmaktadrr.
 

 ESLONG essitalopram igerir. Bu ilag, depresyon (maj<ir depresif durumlar) ve agorafobili (aqrk alan korkusu) veya agorafobisiz panik bozukluSu, sosyal anksiyete (kaygr) bozuklulu ve yaygm anksiyete bozuklulu ve obsesif-kompiilsif (saplantr-zorlantr) bozukluk gibi anksiyete bozukluklannda kullanrlrr.
 

. Essitalopram, selektif serotonin geri alm inhibitdrleri (SSRIs) olarak adlandrnlan bir antidepresan grubuna dahildir. Bu ilaglar belndeki serotonin sistemini etkileyerek serotonin diizeylerini arttlrirlar. Serotonin sistemindeki bozuklulun, depresyon ve benzeri hastahklarrn geliqiminde dnemli bir faktdr oldufu kabul edilmektedir.
 

iyi hissetmeye baglamanrz birkag haftayr bulabilir. Durumunuzda iyilegme gdrmeniz biraz zaman alsa bile, ESLONG kullanmaya devam ediniz.

ESLONG Yan etkiler nelerdir?

Qok yaygrn:
 Bulantr
 Burunda trkamkhk veya akma (siniizit)
 i$tahta azalma veya artma
 ishal, kabrzhk, kusma, aSrz kurulufu
 Kas ve eklemlerde aln (artralji ve miyalji)
 Cinsel bozukluklar (ejaki.ilasyonda gecikme, ereksiyon sorunlan, cinsel diirtiide azalma ve
kadrnlarda orgazn bozukluklarr)
 Kilo artt;l
Yaygrn olmayan: 

 Kurde$en (iirtiker), diikiintii, kaqrntr (prtirit) Di$ grcrrdatma, ajitasyon, sinirlilik, panik atak, sersemlik, konfiizyon durumu  Uyku bozuklulu, tat almada bozukluk, bayrlma (senkop)
 G6z bebeklerinde btiyiime (midriyazis), gdrme bozuklulu, kulak grnlamasr (tinnitus)

. Sag Seyrek
 A$tn adet kanamasr
 Adet ddnemi diizensizlili
 Kilo kaybr
 Kalp atlmlnda hrzlanma
 Kol ve bacaklarda Eiqlik
 Burun kanamasr
Mide-barsak kanamalan dahil anormal kanamalar
 

Seyrek:
 Saldrrganhk, depersonalizasyon (kiginin viicudunun tiimii ya da bir krsmrna yabancrlagmasr geklinde daha farkh bir algrlayrq igine girilmesi), haliisinasyon (hayal giirme)
. Kalp atl$lnda yavaglama 


Henüz yorum yok.

Hızlı Erişim

Alo 112

Acil Çağrı

444 3 833

Evde Sağlık

Alo 182

Hastane Randevu Sistemi

Alo 171

Sigara Bırakma Hattı


Timer

Deriden

Değişken

Ağızdan

30-90 Dakıka

Rektal

5-30 Dakika

Cilt Altı

15-30 Dakika

Kasiçi

10-20 Dakika

Dilaltı

3-5 Dakika

İnhalasyon

3 Dakika

Damar Yolu

30-60 Saniye


Seninle beraberiz

Sağlığı için cesurca mücadele eden ve hastalığın yükünü taşıyan herkese, acil şifalar dileriz. Biz buradayız, sizinle birlikteyiz, dualarımız sizinle. Sağlıklı ve mutlu günler dileriz. Bu yolculukta sevgiyi ve umudu paylaşalım. Yeniden can veren şifaya.


↑  Yukarı Çık