NEUTEC İLAÇ SAN. TİC. A.Ş. Şirketi


Resim İlaç Adı Fiyat Barkod
Acnor 100 Mg 30 Tablet Acnor 100 Mg 30 Tablet KT - KÜB 61.53 ₺ 8697930010715
Acnor 100 Mg 60 Tablet Acnor 100 Mg 60 Tablet KT - KÜB 123.06 ₺ 8697930011279
Acnor 100 Mg 90 Tablet Acnor 100 Mg 90 Tablet KT - KÜB 249.27 ₺ 8697930010722
Acnor 50 Mg 30 Tablet Acnor 50 Mg 30 Tablet KT - KÜB 65.31 ₺ 8697930010692
Acnor 50 Mg 60 Tablet Acnor 50 Mg 60 Tablet KT - KÜB 130.62 ₺ 8697930011262
Acnor 50 Mg 90 Tablet Acnor 50 Mg 90 Tablet KT - KÜB 183.12 ₺ 8697930010708
Acteday 30 Mg 28 Film Kapli Tablet Acteday 30 Mg 28 Film Kapli Tablet KT - KÜB 1,107.33 ₺ 8697930091554
Acteday 35 Mg 4 Film Kapli Tablet Acteday 35 Mg 4 Film Kapli Tablet KT - KÜB 184.59 ₺ 8697930091530
Aircomb 2,5 Mg / 4 Mg Granul Iceren Sase (30 Sase) Aircomb 2,5 Mg / 4 Mg Granul Iceren Sase (30 Sase) 311.64 ₺ 8680881249952
Airfix 10 Mg 28 Film Tablet Airfix 10 Mg 28 Film Tablet 69.75 ₺ 8680881090608
Airfix 10 Mg 84 Film Tablet Airfix 10 Mg 84 Film Tablet 209.24 ₺ 8697930090359
Airfix 4 Mg 28 Cigneme Tableti Airfix 4 Mg 28 Cigneme Tableti KT - KÜB 167.16 ₺ 8680881080531
Airfix 4 Mg 56 Cigneme Tableti Airfix 4 Mg 56 Cigneme Tableti KT - KÜB 334.32 ₺ 8697930080367
Airfix 4 Mg 84 Cigneme Tableti Airfix 4 Mg 84 Cigneme Tableti KT - KÜB 501.48 ₺ 8697930080336
Airfix 4 Mg Granul Iceren Sase Airfix 4 Mg Granul Iceren Sase KT - KÜB 167.16 ₺ 8680881240560
Airfix 5 Mg 28 Cigneme Tableti Airfix 5 Mg 28 Cigneme Tableti KT - KÜB 167.16 ₺ 8680881080579
Airfix 5 Mg 84 Cigneme Tableti Airfix 5 Mg 84 Cigneme Tableti KT - KÜB 501.48 ₺ 8697930080343
Airway 1 Mcg Inhalasyon Icin Toz Iceren Blister 60 Doz Airway 1 Mcg Inhalasyon Icin Toz Iceren Blister 60 Doz KT - KÜB 1,071.00 ₺ 8680881556883
Airway 2 Mcg Inhalasyon Icin Toz Iceren Blister 60 Doz Airway 2 Mcg Inhalasyon Icin Toz Iceren Blister 60 Doz KT - KÜB 1,084.02 ₺ 8680881556890
Airway 4 Mcg Inhalasyon Icin Toz Iceren Blister 60 Doz Airway 4 Mcg Inhalasyon Icin Toz Iceren Blister 60 Doz KT - KÜB 1,110.06 ₺ 8680881556906
Alatab 600 Mg 30 Film Tablet Alatab 600 Mg 30 Film Tablet KT - KÜB 384.30 ₺ 8680881094064
Amloneb 10mg/10mg 30 Tablet Amloneb 10mg/10mg 30 Tablet KT - KÜB 203.49 ₺ 8697935010505
Amloneb 10mg/2,5mg 30 Tablet Amloneb 10mg/2,5mg 30 Tablet KT - KÜB 286.02 ₺ 8697935010581
Amloneb 10mg/5mg 30 Tablet Amloneb 10mg/5mg 30 Tablet KT - KÜB 117.39 ₺ 8697935010529
Amloneb 5mg/10mg 30 Tablet Amloneb 5mg/10mg 30 Tablet KT - KÜB 170.31 ₺ 8697935010543
Amloneb 5mg/2,5mg 30 Tablet Amloneb 5mg/2,5mg 30 Tablet KT - KÜB 53.34 ₺ 8697935010567
Amloneb 5mg/5mg 30 Tablet Amloneb 5mg/5mg 30 Tablet KT - KÜB 384.09 ₺ 8697935010604
Atodip 10 Mg/10 Mg 30 Film Kapli Tablet Atodip 10 Mg/10 Mg 30 Film Kapli Tablet KT - KÜB 176.40 ₺ 8680881094910
Atodip 10 Mg/20 Mg 30 Film Kapli Tablet Atodip 10 Mg/20 Mg 30 Film Kapli Tablet KT - KÜB 335.37 ₺ 8680881094934
Atodip 5 Mg/10 Mg 30 Film Kapli Tablet Atodip 5 Mg/10 Mg 30 Film Kapli Tablet KT - KÜB 176.40 ₺ 8680881094873
Atodip 5 Mg/20 Mg 30 Film Kapli Tablet Atodip 5 Mg/20 Mg 30 Film Kapli Tablet KT - KÜB 335.37 ₺ 8680881094897
Atopir 10/100 Mg 30 Kapsul Atopir 10/100 Mg 30 Kapsul KT - KÜB 63.42 ₺ 8680881156953
Atopir 10/75 Mg 30 Kapsul Atopir 10/75 Mg 30 Kapsul KT - KÜB 58.80 ₺ 8697936182754
Atopir 20/100 Mg 30 Kapsul Atopir 20/100 Mg 30 Kapsul KT - KÜB 104.58 ₺ 8680881156991
Atopir 20/75 Mg 30 Kapsul Atopir 20/75 Mg 30 Kapsul KT - KÜB 91.98 ₺ 8697936152693
Becday 100 Mcg Inhalasyon Icin Olculu Dozlu Aerosol 200 Doz Becday 100 Mcg Inhalasyon Icin Olculu Dozlu Aerosol 200 Doz KT - KÜB 212.31 ₺ 8680881526282
Becday 50 Mcg Inhalasyon Icin Olculu Dozlu Aerosol 200 Doz Becday 50 Mcg Inhalasyon Icin Olculu Dozlu Aerosol 200 Doz KT - KÜB 48.30 ₺ 8680881526275
Beklamen 16 Mg 28 Efervesan Tablet Beklamen 16 Mg 28 Efervesan Tablet KT - KÜB 218.82 ₺ 8697936021340
Beklamen 16 Mg 84 Efervesan Tablet Beklamen 16 Mg 84 Efervesan Tablet KT - KÜB 520.38 ₺ 8697936021357
Beklamen 24 Mg 28 Efervesan Tablet Beklamen 24 Mg 28 Efervesan Tablet KT - KÜB 218.82 ₺ 8697936021364
Beklamen 24 Mg 84 Efervesan Tablet Beklamen 24 Mg 84 Efervesan Tablet KT - KÜB 520.38 ₺ 8697936021371
Beklamen 4 Mg 14 Efervesan Tablet Beklamen 4 Mg 14 Efervesan Tablet KT - KÜB 48.09 ₺ 8697936021296
Beklamen 4 Mg 56 Efervesan Tablet Beklamen 4 Mg 56 Efervesan Tablet KT - KÜB 192.36 ₺ 8697936021302
Beklamen 8 Mg 14 Efervesan Tablet Beklamen 8 Mg 14 Efervesan Tablet KT - KÜB 96.18 ₺ 8697936021319
Beklamen 8 Mg 28 Efervesan Tablet Beklamen 8 Mg 28 Efervesan Tablet KT - KÜB 218.19 ₺ 8697936021326
Beklamen 8 Mg 56 Efervesan Tablet Beklamen 8 Mg 56 Efervesan Tablet KT - KÜB 345.87 ₺ 8697936021333
Bigcef 250/125 Mg 10 Film Kapli Tablet Bigcef 250/125 Mg 10 Film Kapli Tablet KT - KÜB 102.48 ₺ 8680881092749
Bigcef 250/125 Mg 20 Film Kapli Tablet Bigcef 250/125 Mg 20 Film Kapli Tablet KT - KÜB 190.89 ₺ 8680881092763
Bigcef 500/125 Mg 10 Film Kapli Tablet Bigcef 500/125 Mg 10 Film Kapli Tablet KT - KÜB 199.71 ₺ 8680881092718
Bigcef 500/125 Mg 20 Film Kapli Tablet Bigcef 500/125 Mg 20 Film Kapli Tablet KT - KÜB 227.01 ₺ 8680881092732
Boncure 2 G 56 Efervesan Tablet Boncure 2 G 56 Efervesan Tablet KT - KÜB 1,023.33 ₺ 8680881027031
Bonenorm 70 Mg/5600 Iu 12 Efervesan Tablet Bonenorm 70 Mg/5600 Iu 12 Efervesan Tablet KT - KÜB 966.21 ₺ 8697936021289
Bonenorm 70 Mg/5600 Iu 4 Efervesan Tablet Bonenorm 70 Mg/5600 Iu 4 Efervesan Tablet KT - KÜB 248.43 ₺ 8697936021272
Boneplus 150 Mg 3 Efervesan Tablet Boneplus 150 Mg 3 Efervesan Tablet 807.45 ₺ 8680881024160
Boneplus 30 Mg 30 Efervesan Tablet Boneplus 30 Mg 30 Efervesan Tablet 1,186.50 ₺ 8697932020583
Boneplus 75 Mg 6 Efervesan Tablet Boneplus 75 Mg 6 Efervesan Tablet 807.45 ₺ 8680881024177
Boneplus D3 150 Mg/2800 Iu 3 Efervesan Tablet Boneplus D3 150 Mg/2800 Iu 3 Efervesan Tablet KT - KÜB 1,317.75 ₺ 8680881024184
Boneplus D3 75 Mg/2800 Iu 6 Efervesan Tablet Boneplus D3 75 Mg/2800 Iu 6 Efervesan Tablet KT - KÜB 1,266.09 ₺ 8680881024191
Boselix 125 Mg 56 Film Kapli Tablet Boselix 125 Mg 56 Film Kapli Tablet KT - KÜB 18,406.50 ₺ 8680881095078
Boselix 62,5 Mg 56 Film Kapli Tablet Boselix 62,5 Mg 56 Film Kapli Tablet KT - KÜB 18,406.50 ₺ 8680881095061
Bucef 180 Mg 20 Sase Bucef 180 Mg 20 Sase KT - KÜB 428.40 ₺ 8697936241120
Bucef 200 Mg 20 Kapsul Bucef 200 Mg 20 Kapsul KT - KÜB 463.47 ₺ 8697936150989
Bucef 400 Mg 10 Kapsul Bucef 400 Mg 10 Kapsul KT - KÜB 463.47 ₺ 8697936151085
Bucef 90 Mg 20 Sase Bucef 90 Mg 20 Sase KT - KÜB 214.20 ₺ 8697936241113
Bucef Plus 180/62,5 Mg 20 Toz Iceren Sase Bucef Plus 180/62,5 Mg 20 Toz Iceren Sase KT - KÜB 551.46 ₺ 8697936241106
Bucef Plus 90/62,5 Mg 20 Toz Iceren Sase Bucef Plus 90/62,5 Mg 20 Toz Iceren Sase KT - KÜB 332.85 ₺ 8697936241090
Calciday D3 1200 Mg/800 Iu 30 Efervesan Tablet Calciday D3 1200 Mg/800 Iu 30 Efervesan Tablet KT - KÜB 107.73 ₺ 8697930020134
Calciday D3 1200 Mg/800 Iu 45 Efervesan Tablet Calciday D3 1200 Mg/800 Iu 45 Efervesan Tablet KT - KÜB 161.49 ₺ 8680881020445
Calciday D3 1200 Mg/800 Iu 90 Efervesan Tablet Calciday D3 1200 Mg/800 Iu 90 Efervesan Tablet KT - KÜB 323.19 ₺ 8697930020158
Calciday G 1200 Mg/800 Iu/50 Mg 45 Efervesan Tablet Calciday G 1200 Mg/800 Iu/50 Mg 45 Efervesan Tablet KT - KÜB 371.28 ₺ 8680881029998
Calcidose 1200 Mg/800 Iu/65 Mcg 45 Efervesan Tablet Calcidose 1200 Mg/800 Iu/65 Mcg 45 Efervesan Tablet KT - KÜB 157.78 ₺ 8697936020664
Calcidose 600 Mg/400 Iu/32,5 Mg 30 Efervesan Tablet Calcidose 600 Mg/400 Iu/32,5 Mg 30 Efervesan Tablet KT - KÜB 120.12 ₺ 8697936020657
Calcidose 600 Mg/400 Iu/32,5 Mg 60 Efervesan Tablet Calcidose 600 Mg/400 Iu/32,5 Mg 60 Efervesan Tablet KT - KÜB 172.41 ₺ 8697936020909
Calci-net D3 600 Mg/400 Iu Efervesan Tablet Calci-net D3 600 Mg/400 Iu Efervesan Tablet KT - KÜB 107.73 ₺ 8680881024313
Candimax 100 Mg 7 Kapsul Candimax 100 Mg 7 Kapsul KT - KÜB 189.84 ₺ 8697930152828
Candimax 150 Mg 1 Kapsul Candimax 150 Mg 1 Kapsul KT - KÜB 37.80 ₺ 8697930152835
Candimax 150 Mg 2 Kapsul Candimax 150 Mg 2 Kapsul KT - KÜB 107.31 ₺ 8680881151125
Candimax 200 Mg 7 Kapsul Candimax 200 Mg 7 Kapsul KT - KÜB 309.75 ₺ 8680881150241
Candimax 50 Mg 7 Kapsul Candimax 50 Mg 7 Kapsul KT - KÜB 94.92 ₺ 8697930152811
Cefec 1000mg 20 Efervesan Tablet Cefec 1000mg 20 Efervesan Tablet KT - KÜB 738.78 ₺ 8680881027185
Cefec 250 Mg 20 Efervesan Tablet Cefec 250 Mg 20 Efervesan Tablet KT - KÜB 158.97 ₺ 8680881027192
Cefec 500 Mg 20 Efervesan Tablet Cefec 500 Mg 20 Efervesan Tablet KT - KÜB 332.01 ₺ 8680881027208
Cefiten 200 Mg 10 Film Tablet Cefiten 200 Mg 10 Film Tablet KT - KÜB 225.12 ₺ 8697936091268
Cefiten 200 Mg 20 Film Tablet Cefiten 200 Mg 20 Film Tablet KT - KÜB 450.24 ₺ 8680881094750
Cefiten 400 Mg 10 Film Tablet Cefiten 400 Mg 10 Film Tablet KT - KÜB 450.24 ₺ 8680881096211
Cefiten 400 Mg 20 Film Tablet Cefiten 400 Mg 20 Film Tablet KT - KÜB 900.48 ₺ 8697936091244
Cefiten 400 Mg 28 Film Tablet Cefiten 400 Mg 28 Film Tablet KT - KÜB 1,260.63 ₺ 8697936091251
Ceflong 180 Mg 20 Efervesan Tablet Ceflong 180 Mg 20 Efervesan Tablet KT - KÜB 416.22 ₺ 8697930021193
Ceflong 200 Mg 20 Efervesan Tablet Ceflong 200 Mg 20 Efervesan Tablet KT - KÜB 463.47 ₺ 8697930021001
Ceflong 400 Mg 10 Efervesan Tablet Ceflong 400 Mg 10 Efervesan Tablet KT - KÜB 463.47 ₺ 8697930021018
Ceflong 400 Mg 20 Efervesan Tablet Ceflong 400 Mg 20 Efervesan Tablet KT - KÜB 926.73 ₺ 8697930021025
Ceflong 90 Mg 20 Efervesan Tablet Ceflong 90 Mg 20 Efervesan Tablet KT - KÜB 208.11 ₺ 8697930021186
Cefnet 250 Mg/5 Ml 100 Ml Oral Suspansiyon Hazirlamak Icin Kuru Toz Cefnet 250 Mg/5 Ml 100 Ml Oral Suspansiyon Hazirlamak Icin Kuru Toz 592.20 ₺ 8680881284717
Cefnor 250 Mg 20 Efervesan Tablet Cefnor 250 Mg 20 Efervesan Tablet KT - KÜB 235.41 ₺ 8697936020923
Cefnor 500 Mg 20 Efervesan Tablet Cefnor 500 Mg 20 Efervesan Tablet KT - KÜB 336.00 ₺ 8697936020930
Cisteil 1200 Mg 30 Toz Iceren Sase Cisteil 1200 Mg 30 Toz Iceren Sase KT - KÜB 343.14 ₺ 8680881253867
Codefen 50/50 Mg 20 Efervesan Tablet Codefen 50/50 Mg 20 Efervesan Tablet KT - KÜB 69.51 ₺ 8680881022579
Codefen 50/50 Mg 30 Efervesan Tablet Codefen 50/50 Mg 30 Efervesan Tablet KT - KÜB 64.68 ₺ 8697930022336
Contratek 100 Mg 30 Efervesan Tablet Contratek 100 Mg 30 Efervesan Tablet KT - KÜB 163.80 ₺ 8680881029936
Coselam 1875 Mg 60 Sase Coselam 1875 Mg 60 Sase KT - KÜB 2,270.52 ₺ 8680881217364

Timer

Deriden

Değişken

Ağızdan

30-90 Dakıka

Rektal

5-30 Dakika

Cilt Altı

15-30 Dakika

Kasiçi

10-20 Dakika

Dilaltı

3-5 Dakika

İnhalasyon

3 Dakika

Damar Yolu

30-60 Saniye

❤️ Seninle beraberiz

Sağlığı için cesurca mücadele eden ve hastalığın yükünü taşıyan herkese, acil şifalar dileriz. Biz buradayız, sizinle birlikteyiz, dualarımız sizinle. Sağlıklı ve mutlu günler dileriz. Bu yolculukta sevgiyi ve umudu paylaşalım. Yeniden can veren şifaya.