Eslong 20 Mg 30 Efervesan Tablet Bugün Fiyatı

Ziyaretçi sayısı
2543

Okuma zamanı
Dakika

Son Güncelleme
1 Nisan 2023

ESLONG Hakkında Genel Bilgi ve Bugün Fiyatı

  • Satış Fiyatı 1 Nisan 2023: 166.65 ₺

  • Barkod: 8697936020534

  • ATC Kodu: N06AB10

  • ATC Adı: escitalopram

  • Reçete Türü: NORMAL REÇETE

  • Üretim yeri: FRANSA

  • Firma Adı: NEUTEC İLAÇ SAN. TİC. A.Ş.

  • Etkin Madde: Essitalopram

  • Tam ilaç adı: ESLONG 20 MG 30 EFERVESAN TABLET

ESLONG Nedir ve ne için kullanılır?

 ESLONG 20 mg efervesan tabletlerin her biri 20 mg essitalopram igerir. Sarr benekli, yuvarlak, diiz yiizeyli efervesan tabletler geklindedir.
 ESLONG 30 ve 90 efervesan tablet igeren A1/Al blister ambalajlar iginde, karton kutuda ve kullanma talimatr ile beraber piyasaya sunulmaktadrr.
 

ESLONG essitalopram igerir. Bu ilag, depresyon (maj<ir depresif durumlar) ve agorafobili (aqrk alan korkusu) veya agorafobisiz panik bozukluSu, sosyal anksiyete (kaygr) bozuklulu ve yaygm anksiyete bozuklulu ve obsesif-kompiilsif (saplantr-zorlantr) bozukluk gibi anksiyete bozukluklannda kullanrlrr.
 

. Essitalopram, selektif serotonin geri alm inhibitdrleri (SSRIs) olarak adlandrnlan bir antidepresan grubuna dahildir. Bu ilaglar belndeki serotonin sistemini etkileyerek serotonin diizeylerini arttlrirlar. Serotonin sistemindeki bozuklulun, depresyon ve benzeri hastahklarrn geliqiminde dnemli bir faktdr oldufu kabul edilmektedir.
 

iyi hissetmeye baglamanrz birkag haftayr bulabilir. Durumunuzda iyilegme gdrmeniz biraz zaman alsa bile, ESLONG kullanmaya devam ediniz.

ESLONG Yan etkiler nelerdir?

Çok yaygrn:
- Bulantr
- Ba$ agnsl
-Burunda trkamkhk veya akma (siniizit)
- i$tahta azalma veya artma
- Endi$e, huzursuzluk, anormal riiyalar, uykuya gegmede zorluk, uyku hali, sersemlik, esneme, tiheme, deride kanncalanma
- ishal, kabrzhk, kusma, aSrz kurulufu
- Terleme artr$r
- Kas ve eklemlerde aln (artralji ve miyalji)
- Cinsel bozukluklar (ejaki.ilasyonda gecikme, ereksiyon sorunlan, cinsel diirtiide azalma ve kadrnlarda orgazn bozukluklarr)
- Yorgunluk, ate$
- Kilo artt;l
 

Yaygrn olmayan:
- Kurde$en (iirtiker), diikiintii, kaqrntr (prtirit)
- Uyku bozuklulu, tat almada bozukluk, bayrlma (senkop)
- G6z bebeklerinde btiyiime (midriyazis), gdrme bozuklulu, kulak grnlamasr (tinnitus). Sag Seyrek
-A$tn adet kanamasr
- Adet ddnemi diizensizlili
- Kilo kaybr
- Kalp atlmlnda hrzlanma
- Kol ve bacaklarda Eiqlik
- Mide-barsak kanamalan dahil anormal kanamalar
 

Seyrek:
 Saldrrganhk, depersonalizasyon (kiginin viicudunun tiimii ya da bir krsmrna yabancrlagmasr geklinde daha farkh bir algrlayrq igine girilmesi), haliisinasyon (hayal giirme)
. Kalp atl$lnda yavaglama

İlaçların alındıkları yollar ve emilim hızları

Deriden

Değişken

Ağızdan

30-90 Dakıka

Rektal

5-30 Dakika

Cilt Altı

15-30 Dakika

Kasiçi

10-20 Dakika

Dilaltı

3-5 Dakika

İnhalasyon

3 Dakika

Damar Yolu

30-60 Saniye

⚠️ Lütfen doktorunuza danışmadan hiçbir ilaç kullanmayınız.

ESLONG 20 MG - Aynı Etken Maddeyi İçeren İlaçlar

Tüm ilaçları görüntülemek için düğmesine basın

Hepsini Göster →


İlaç Adı Fiyat Barkod
Anzyl 10 Mg 28 Film Tablet KT - KÜB 69.60 ₺ 8699565090056
Anzyl 10 Mg 56 Film Tablet KT - KÜB 256.35 ₺ 8699565090063
Anzyl 10 Mg 84 Film Tablet KT - KÜB 384.45 ₺ 8699565090070
Anzyl 15 Mg 28 Film Tablet KT - KÜB 104.40 ₺ 8699565090087
Anzyl 20 Mg 28 Film Tablet KT - KÜB 69.60 ₺ 8699565090094
Anzyl 20 Mg 56 Film Tablet KT - KÜB 477.45 ₺ 8699565090100
Anzyl 20 Mg 84 Film Tablet KT - KÜB 716.10 ₺ 8699565090117
Anzyl 5 Mg 28 Film Tablet KT - KÜB 34.80 ₺ 8699565090049
Cipralex 10 Mg 28 Tablet KT - KÜB 69.60 ₺ 8699795091083
Cipralex 10 Mg 56 Tablet KT - KÜB 270.00 ₺ 8699795091090
Cipralex 10 Mg 84 Tablet KT - KÜB 404.85 ₺ 8699795091106
Cipralex 20 Mg 28 Film Tablet KT - KÜB 69.60 ₺ 8699795091113
Cipralex 20 Mg 56 Film Tablet KT - KÜB 477.45 ₺ 8699795091120
Cipralex 20mg 84 Film Tablet KT - KÜB 716.10 ₺ 8699795091137
Citol 40 Mg 56 Tablet KT - KÜB 196.05 ₺ 8699514090199
Citoles 10 Mg 28 Film Tablet KT - KÜB 69.60 ₺ 8699514096375
Citoles 10 Mg 56 Film Tablet KT - KÜB 270.00 ₺ 8699514090922
Citoles 10 Mg 84 Film Tablet KT - KÜB 384.45 ₺ 8699514090946
Citoles 10 Mg/ml Oral Damla Cozelti KT - KÜB 65.70 ₺ 8699514596837
Citoles 20 Mg 28 Film Tablet KT - KÜB 69.60 ₺ 8699514096382
Citoles 20 Mg 56 Film Tablet KT - KÜB 477.45 ₺ 8699514090939
Citoles 20 Mg 84 Tablet KT - KÜB 716.10 ₺ 8699514090953
Citoles 5 Mg 28 Film Tablet KT - KÜB 34.80 ₺ 8699514096368
Elitrex 10 Mg 28 Film Tablet KT - KÜB 69.60 ₺ 8699525096159
Elitrex 20 Mg 28 Film Tablet KT - KÜB 69.60 ₺ 8699525096173
Elitrex 5 Mg 28 Film Tablet KT - KÜB 34.80 ₺ 8699525096135
Eslong 10 Mg 30 Efervesan Tablet KT - KÜB 109.50 ₺ 8697936020510
Eslong 10 Mg 90 Efervesan Tablet KT - KÜB 626.10 ₺ 8697936020527
Eslong 15 Mg 30 Efervesan Tablet KT - KÜB 184.80 ₺ 8697936020961
Eslong 15 Mg 90 Efervesan Tablet KT - KÜB 531.45 ₺ 8697936020978
Eslong 20 Mg 30 Efervesan Tablet KT - KÜB 166.65 ₺ 8697936020534
Eslong 20 Mg 90 Efervesan Tablet KT - KÜB 1,012.50 ₺ 8697936020541
Eslorex 10 Mg 28 Film Tablet KT - KÜB 69.60 ₺ 8699502092044
Eslorex 10 Mg 84 Film Tablet KT - KÜB 384.45 ₺ 8699502093492
Eslorex 20 Mg 28 Film Tablet KT - KÜB 69.60 ₺ 8699502092181