ilaç 0 New

Eslong 10 Mg 90 Efervesan Tablet 2024 Fiyatı

Eslong 10 Mg 90 Efervesan Tablet Fiyatı
KT: Kullanma talimatı (Hastalar için)
KUB: Kısa ürün bilgisi (Hekimler için)
Etkin madde: Essitalopram
ATC: escitalopram
SB.atc: N06AB10
Reçete Durumu: NORMAL REÇETE
İlaç Firması: NEUTEC İLAÇ SAN. TİC. A.Ş.
Barkod :
- 8697936020527
Satış Fiyatı: 876.54 ₺
Düzeltme:
🚨 Fiyat ve Sayfa Düzenle 📨 Mesaj Gönder ✍️ Yorum yaz
Fiyat Güncelleme Tarihi: 15 Nisan 2024
Paylaş:
Ziyaretçiler: 👥 3062
İlaç fiyatları TC Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) tarafından haftalık olarak yayınlanan listelerden alınmıştır.
Belirtilen ilaç fiyatı eczaneler için önerilen satış fiyatı olup değişkenlik gösterebilir.
Fiyatlar güncellenmemiş olabilir.
⚠️ Lütfen doktorunuza danışmadan hiçbir ilaç kullanmayınız.

ESLONG Nedir ve ne için kullanılır?

 ESLONG l0 mg efervesan tabletlerin her biri 10 mg essitalopram igerir. San benekli, yuvarlak, bir yiizt gentikli efervesan tabletler geklindedir.
 

 ESLONG 30 ve 90 efervesan tablet igeren AVAI blister ambalajlar iginde, karton kutuda ve kullanma talimatr ile beraber piyasaya sunulmaktadu.
 

ESLONG essitalopram igerir. Bu ilag, depresyon (majdr depresif durumlar) ve agorafobili (agrk alan korkusu) veya agorafobisiz panik bozuklufu, sosyal anksiyete (kaygr) bozuklulu ve yaygln anksiyete bozuklulu ve obsesif-kompiilsif (saplantr-zorlantr) bozukluk gibi anksiyete bozukluklannda kullanrlrr.
 

 Essitalopram, selektif serotonin geri ahm inhibitiirleri (Sszus) olarak adlandrnlan bir antidepresan grubuna dahildir. Bu ilaglar belndeki serotonin sistemini etkileyerek serotonin diizeylerini arttrnrlar. Serotonin sistemindeki bozuklufun, depresyon ve benzeri hastahklarrn geligiminde dnemli bir fakttir oldulu kabul edilmektedir.
 

iyi hissetmeye baqlamanrz birkag haftap bulabilir. Durumunuzda iyilegme gdrmeniz biraz zaman alsa bile, ESLONG kullanmaya devam ediniz.

ESLONG Yan etkiler nelerdir?

Çok yaygrn:
- Bulantr
- Baş agnsl
-Burunda trkamkhk veya akma (siniizit)
- i$tahta azalma veya artma
- Endi$e, huzursuzluk, anormal riiyalar, uykuya gegmede zorluk, uyku hali, sersemlik, esneme, tiheme, deride kanncalanma
- ishal, kabrzhk, kusma, aSrz kurulufu
- Terleme artr$r
- Kas ve eklemlerde aln (artralji ve miyalji)
- Cinsel bozukluklar (ejaki.ilasyonda gecikme, ereksiyon sorunlan, cinsel diirtiide azalma ve kadrnlarda orgazn bozukluklarr)
- Yorgunluk, ate$
- Kilo artt;l


Yaygrn olmayan:
- Kurde$en (iirtiker), diikiintii, kaqrntr (prtirit)
- Uyku bozuklulu, tat almada bozukluk, bayrlma (senkop)
- G6z bebeklerinde btiyiime (midriyazis), gdrme bozuklulu, kulak grnlamasr (tinnitus). Sag Seyrek
-A$tn adet kanamasr
- Adet ddnemi diizensizlili
- Kilo kaybr
- Kalp atlmlnda hrzlanma
- Kol ve bacaklarda Eiqlik
- Mide-barsak kanamalan dahil anormal kanamalar


Seyrek:
Saldrrganhk, depersonalizasyon (kiginin viicudunun tiimii ya da bir krsmrna yabancrlagmasr geklinde daha farkh bir algrlayrq igine girilmesi), haliisinasyon (hayal giirme)
. Kalp atl$lnda yavaglama


Henüz yorum yok.

Hızlı Erişim

Alo 112

Acil Çağrı

444 3 833

Evde Sağlık

Alo 182

Hastane Randevu Sistemi

Alo 171

Sigara Bırakma Hattı


Timer

Deriden

Değişken

Ağızdan

30-90 Dakıka

Rektal

5-30 Dakika

Cilt Altı

15-30 Dakika

Kasiçi

10-20 Dakika

Dilaltı

3-5 Dakika

İnhalasyon

3 Dakika

Damar Yolu

30-60 Saniye


Seninle beraberiz

Sağlığı için cesurca mücadele eden ve hastalığın yükünü taşıyan herkese, acil şifalar dileriz. Biz buradayız, sizinle birlikteyiz, dualarımız sizinle. Sağlıklı ve mutlu günler dileriz. Bu yolculukta sevgiyi ve umudu paylaşalım. Yeniden can veren şifaya.


↑  Yukarı Çık