Airpack 12 Mcg-400 Mcg Inhalasyon Icin Toz Iceren 120 Kapsul 2023 Fiyatı

Airpack 12 Mcg-400 Mcg Inhalasyon Icin Toz Iceren 120 Kapsul Fiyatı
KT: Kullanma talimatı (Hastalar için)
KUB: Kısa ürün bilgisi (Hekimler için)
Etkin madde: formoterol + budesonid
ATC: formoterol and budesonide
SB.atc: R03AK07
Reçete Durumu: NORMAL REÇETE ile satılır.
İlaç Firması: NUVOMED İLAÇ SANAYİ TİCARET A.Ş.
Barkod :
8699976550835
Satış Fiyatı: 1,169.28 ₺
Yardım!: 📨 Mesaj Gönder
Fiyat Güncelleme Tarihi: 2 Ekim 2023
Paylaş:
Ziyaretçiler: 👥 770
İlaç fiyatları TC Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) tarafından haftalık olarak yayınlanan listelerden alınmıştır.
Belirtilen ilaç fiyatı eczaneler için önerilen satış fiyatı olup değişkenlik gösterebilir.
Fiyatlar güncellenmemiş olabilir.
⚠️ Lütfen doktorunuza danışmadan hiçbir ilaç kullanmayınız.

AIRPACK Nedir ve ne için kullanılır?

- Budesonid 'kortikosteroid' olarak adlandrnlan bir grup ilaca dahildir. Akcigerlerinizdeki gigme ve iltihaplanmayr azallatakve Onleyerek etki gdsterir.
- Formoterol fumarat dihidrat "uzun etkili beta-agonistler" veya "bronkodilatdrler" olarak adlandrnlan ilaglar grubuna dahildir. Solunum yollarrmzdaki kaslann gevqemesini sa[lamak suretiyle etki gosterir. Bu sizin daha kolay nefes almamzr sa$lar. Doktorunuz size bu ilacr asfim veya kronik trkayrcr akci[er hastahlmrzrn (KOAH) tedavisi igin regete etmigtir.

AIRPACK Yan etkiler nelerdir?

- Kan basrncrnda de[igmeler
- Kan qekeri (glikoz) seviyesinde artrg
- Hrzh kalp afigr
- Diizensiz kalp atryr
- Kalbinizde normal olmayan elektriksel sinyal tiretimi (QTc araltfimtn uzamast)
- Kandaki kortizol seviyesinin fazla artmasrna ba$h kilo artrgrna, ytizde yuvarlaklaqmaya,
yiiksek kan basrncrna ve agrl krllanmaya yol agan, bir btibrekiisti.i bezi hastahlr olan
Cushing sendromu

Timer

Deriden

Değişken

Ağızdan

30-90 Dakıka

Rektal

5-30 Dakika

Cilt Altı

15-30 Dakika

Kasiçi

10-20 Dakika

Dilaltı

3-5 Dakika

İnhalasyon

3 Dakika

Damar Yolu

30-60 Saniye

❤️ Seninle beraberiz

Sağlığı için cesurca mücadele eden ve hastalığın yükünü taşıyan herkese, acil şifalar dileriz. Biz buradayız, sizinle birlikteyiz, dualarımız sizinle. Sağlıklı ve mutlu günler dileriz. Bu yolculukta sevgiyi ve umudu paylaşalım. Yeniden can veren şifaya.

Yönetim ile iletişime geçmek.