Febind 500 Mg Suda Dagilabilen Tablet (28 Tablet) 2023 Fiyatı

Febind 500 Mg Suda Dagilabilen Tablet (28 Tablet) Fiyatı
KT: Kullanma talimatı (Hastalar için)
KUB: Kısa ürün bilgisi (Hekimler için)
Etkin madde: Deferasiroks
ATC: deferasirox
SB.atc: V03AC03
Reçete Durumu: NORMAL REÇETE ile satılır.
İlaç Firması: FARMA.TEK İLAÇ SANAYİ VE TİCARET A.Ş
Barkod :
8699738070038
Satış Fiyatı: 11,430.72 ₺
Yardım!: 📨 Mesaj Gönder
Fiyat Güncelleme Tarihi: 30 Kasım 2023
Paylaş:
Ziyaretçiler: 👥 4070
İlaç fiyatları TC Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) tarafından haftalık olarak yayınlanan listelerden alınmıştır.
Belirtilen ilaç fiyatı eczaneler için önerilen satış fiyatı olup değişkenlik gösterebilir.
Fiyatlar güncellenmemiş olabilir.
⚠️ Lütfen doktorunuza danışmadan hiçbir ilaç kullanmayınız.

FEBIND Nedir ve ne için kullanılır?

0FEBİND,beyaz renkli, yuvarlak, düz, suda dağılabilen tabletlerdir. Her bir suda dağılan tablet
500 mg deferasiroks içerir.
FEBİND tabletler 28 tablet içeren blister ve plastik kutu içerisinde 10 adet tahta karıştırma
çubuğu ile birlikte sunulmaktadır.
Hayvansal kaynaklı laktoz monohidrat (sığır kaynaklı) içerir.2
Kan nakline bağlı aşırı demir yüklemesi (düzenli kan nakli alan hastalar):
FEBİND kan naklinin sebep olduğu aşırı demir yüklemesinin tedavisinde kullanılır.
Yetişkinlerin,gençlerin ve 2 yaş ve üzerindeki çocukların tedavisinde kullanılabilir.
FEBİND, vücuttaki demir fazlasını (aşırı demir yükü diye de adlandırılır) gideren demir
bağlayıcı bir ilaçtır (demir şelatörü).FEBİND demiri bağlar ve büyük oranda dışkı yoluyla
vücuttan atılmasını sağlar.
 

Talasemi, orak hücre anemisi ve myelodisplastik sendrom gibi bazı anemi (kansızlık) tipleri
bulunan hastalarda tekrar tekrar kan nakli gerekebilir. Bununla birlikte, kan naklinin
tekrarlanması aşırı demir birikimine sebep olabilmektedir. Bunun sebebi kanda demir bulunması
ve vücudumuzun kan nakliyle alınan aşırı demiri vücuttan atmak için doğal bir yola sahipolmamasıdır.
Kan nakline bağlı olmayan talasemi sendromları (düzenli kan nakli almayan talasemi hastaları):
FEBİND, talasemi sendromlarıyla ilişkili demir yüklenmesi olan ancak kan nakli almayan
hastaların tedavisi için kullanılır. Bu durumdaki yetişkinlerde, ergenlerde ve 10 yaş ve üzeri
çocuklarda kullanılabilir.Kan nakline bağlı olmayan talasemi sendromları olan hastalarda
başlıca, düşük kan hücresi sayısına yanıt olarak besinle alınan demirin emilimindeki
artış nedeniyle zaman içinde aşırı demir yüklenmesi gelişebilir.Düzenli kan nakli almayan
talasemik hastalarda yüksek demir düzeyleri genellikle yalnızca 10 yaş ve üzeri hastalardagözlenmektedir.
 

Zaman içerisinde, demir fazlası karaciğer ve kalp gibi önemli organlara zarar verebilir.
Demir fazlasını atmak ve organların zarar görme riskini azaltmak için demir şelatörü olarak
adlandırılan ilaçlar kullanılır.
FEBİND’ın nasıl etki gösterdiği veya bu ilacın size neden reçete edildiği konusunda sorularınız
varsa doktorunuza danışınız. 

FEBIND Yan etkiler nelerdir?

0Tüm ilaçlar gibi FEBİND’ın içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler
olabilir.
 

Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sıralanmıştır:
Çok yaygın: 10 hastanın en az 1’inde görülebilir.
Yaygın: 10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.
Yaygın olmayan: 100 hastanın birinden az, fakat 1.000 hastanın birinden fazla görülebilir.
Seyrek: 1.000 hastanın birinden az, fakat 10.000 hastanın birinden fazla görülebilir.
Çok seyrek: 10.000 hastanın birinden az görülebilir.
Sıklığı bilinmeyen: Eldeki veriler ile belirlenemeyecek kadar az hastada görülebilir.
Yan etkilerin çoğu hafif ile orta şiddettedir ve genellikle tedaviden birkaç gün ila birkaç hafta
sonra kaybolmaktadır.
Aşağıdaki yan etki listesi sizi telaşlandırmasın.Bunların hiçbirini yaşamayabilirsiniz.
Aşağıdakilerden biri olursa, FEBİND’ı kullanmayı durdurunuz ve DERHAL
doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:
 

● Kan kusuyorsanız ve/veya dışkınız siyahsa,
● Özellikle yemek yedikten veya ilacı kullandıktan sonra sık sık karın ağrısı
yaşıyorsanız,
● Sıklıkla midede yanma/ekşime şikayeti yaşıyorsanız,
● Şiddetli üst karın ağrısı şikayetiniz varsa (pankreatit),
● Şiddetli döküntü veya solunum güçlüğü ve baş dönmesi veya genellikle yüz ve
boğazda olmak üzere şişme şikayetiniz varsa (şiddetli alerjik reaksiyon belirtileri),
● Şu semptomların herhangi bir kombinasyonunu yaşarsanız: Döküntü, kırmızı deri,
dudaklar, gözler veya ağızda kabarma, derinin soyulması, yüksek ateş, grip benzeri
semptomlar, büyümüş lenf nodları (şiddetli deri reaksiyonu belirtileri),
● İdrar miktarında önemli derecede azalma varsa (böbrek hastalığı belirtisi),
● Baş dönmesi, karnın sağ üst bölümünde ağrı, deride ve gözlerde sarılık veya deride ve
gözlerde sarılık artışı ve idrar renginin koyulaşması belirtilerinden bazılarını bir9
arada yaşıyorsanız (karaciğer hastalığı belirtileri),
 

● Kısmi görme kaybınız varsa,
● Düşünme, bilgileri hatırlama veya sorun çözmede güçlük yaşarsanız, daha az tetikte veya
uyanık ya da düşük enerji ile çok uykulu hissederseniz (kanınızda karaciğer veya böbrek
problemleri ile ilişkili olabilecek ve beyin fonksiyonunuzda değişikliğe yol açabilecek
yüksek amonyak düzeylerinin belirtileri),
Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise acil tıbbi
müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.
Aşağıdakilerden birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın
hastanenin acil bölümüne başvurunuz:
● Bulanık veya puslu görme
● İşitmede azalma
Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir.
Ciddi yan etkiler yaygın olmayan (100 hastanın birinden az, fakat 1000 hastanın birinden
fazla) sıklıkta görülür.
Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:
Çok yaygın (Bu yan etkiler 10 kişide 1 kişiden fazlasını etkileyebilir):
● Böbrek fonksiyon testlerinde bozukluk.
 

Yaygın (10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir):
● Bulantı, kusma, ishal, karın ağrısı, şişkinlik, kabızlık, hazımsızlık gibi gastrointestinal
bozukluklar,
● Döküntü,
● Baş ağrısı
● Karaciğer fonksiyon testlerinde bozukluk.
● Kaşıntı.
● İdrar testinde bozukluk (idrarda protein).
 

Yaygın olmayan (100 hastanın birinden az, fakat 1.000 hastanın birinden fazla görülebilir.
● Baş dönmesi
● Ateş
● Boğaz ağrısı
● Kol ve bacaklarda şişme
● Deri renginde değişme
● Kaygı, endişe (anksiyete)
● Uyku bozukluğu
● Yorgunluk10
 

Sıklığı bilinmeyen
● Kan pıhtılaşmasına katılan hücrelerin sayısında (trombositopeni), kırmızı kan
hücrelerinin sayısında (şiddetli anemi), beyaz kan hücrelerinin sayısında (nötropeni) veya
tüm tiplerden kan hücrelerinin sayısında (pansitopeni) azalma
● Saç dökülmesi
● Böbrek taşları
● İdrar atılımında azalma
● Mide ya da bağırsak duvarında, ağrılı olabilen ve bulantıya yol açabilen yırtılma
● Şiddetli üst karın ağrısı (pankreatit)
● Sindirim sisteminde delinme
● Kandaki asit düzeyinde anormal düzeyde artış


Timer

Deriden

Değişken

Ağızdan

30-90 Dakıka

Rektal

5-30 Dakika

Cilt Altı

15-30 Dakika

Kasiçi

10-20 Dakika

Dilaltı

3-5 Dakika

İnhalasyon

3 Dakika

Damar Yolu

30-60 Saniye

❤️ Seninle beraberiz

Sağlığı için cesurca mücadele eden ve hastalığın yükünü taşıyan herkese, acil şifalar dileriz. Biz buradayız, sizinle birlikteyiz, dualarımız sizinle. Sağlıklı ve mutlu günler dileriz. Bu yolculukta sevgiyi ve umudu paylaşalım. Yeniden can veren şifaya.

Yönetim ile iletişime geçmek.