ilaç 0 New

Exjade 125 Mg 28 Adet Suda Dagilabilen Tablet Fiyatı

Exjade 125 Mg 28 Adet Suda Dagilabilen Tablet Fiyatı
KT: Kullanma talimatı (Hastalar için)
KUB: Kısa ürün bilgisi (Hekimler için)
Etkin madde: Deferasiroks
SB.atc: V03AC03
Reçete Durumu: Kisitlanmis Beyaz Reçete ile satılır.
İlaç Firması: NOVARTİS SAĞLIK GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Barkod :
- 8699504070019
Satış Fiyatı: 2,857.68 ₺
Düzeltme:
🚨 Fiyat ve Sayfa Düzenle 📨 Mesaj Gönder ✍️ Yorum yaz
Fiyat Güncelleme Tarihi: 26 May 2024
Paylaş:
Ziyaretçiler: 👥 3864
İlaç fiyatları TC Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) tarafından haftalık olarak yayınlanan listelerden alınmıştır.
Belirtilen ilaç fiyatı eczaneler için önerilen satış fiyatı olup değişkenlik gösterebilir.
Fiyatlar güncellenmemiş olabilir.
⚠️ Lütfen doktorunuza danışmadan hiçbir ilaç kullanmayınız.

EXJADE Nedir ve ne için kullanılır?

01. EXJADE nedir ve ne için kullanılır?
 

EXJADE, bir yüzünde “J 125” diğer yüzünde “NVR” baskısı olan kirli beyaz renkli, yuvarlak,
düz, kenarları eğimli, suda dağılabilen tabletlerdir. Her bir suda dağılan tablet 125 mg
deferasiroks içerir.
 

EXJADE tabletler 28 tablet içeren blister ambalajlarda sunulmaktadır.
Kan nakline bağlı aşırı demir yüklemesi (düzenli kan nakli alan hastalar):
EXJADE kan naklinin sebep olduğu aşırı demir yüklemesinin tedavisinde kullanılır.
Yetişkinlerin, gençlerin ve 2 yaş ve üzerindeki çocukların tedavisinde kullanılabilir.
EXJADE, vücuttaki demir fazlasını (aşırı demir yükü diye de adlandırılır) gideren demir
bağlayıcı bir ilaçtır (demir şelatörü). EXJADE demiri bağlar ve büyük oranda dışkı yoluyla
vücuttan atılmasını sağlar.
Talasemi, orak hücre anemisi ve myelodisplastik sendrom gibi bazı anemi (kansızlık) tipleri
bulunan hastalarda tekrar tekrar kan nakli gerekebilir. Bununla birlikte, kan naklinin
tekrarlanması aşırı demir birikimine sebep olabilmektedir. Bunun sebebi kanda demir
bulunması ve vücudumuzun kan nakliyle alınan aşırı demiri vücuttan atmak için doğal bir yola
sahip olmamasıdır.
Kan nakline bağlı olmayan talasemi sendromları (düzenli kan nakli almayan talasemi hastaları):
 

EXJADE, talasemi sendromlarıyla ilişkili demir yüklenmesi olan ancak kan nakli almayan
hastaların tedavisi için kullanılır. Bu durumdaki yetişkinlerde, adölesanlarda ve 10 yaş ve üzeri
çocuklarda kullanılabilir. Kan nakline bağlı olmayan talasemi sendromları olan hastalarda
başlıca, düşük kan hücresi sayısına yanıt olarak besinle alınan demirin emilimindeki artış
nedeniyle zaman içinde aşırı demir yüklenmesi gelişebilir. Düzenli kan nakli almayan talasemik
hastalarda yüksek demir düzeyleri genellikle yalnızca 10 yaş ve üzeri hastalarda
gözlenmektedir.
 

Zaman içerisinde, demir fazlası karaciğer ve kalp gibi önemli organlara zarar verebilir.
Demir fazlasını atmak ve organların zarar görme riskini azaltmak için demir şelatörü olarak
adlandırılan ilaçlar kullanılır.
 

EXJADE’in nasıl etki gösterdiği veya bu ilacın size neden reçete edildiği konusunda sorularınız
varsa doktorunuza danışınız. 

EXJADE Yan etkiler nelerdir?

0Tüm ilaçlar gibi EXJADE’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler
olabilir.
 

Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sıralanmıştır:
 

Çok yaygın: 10 hastanın en az 1’inde görülebilir.
 

Yaygın: 10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.
 

Yaygın olmayan: 100 hastanın birinden az, fakat 1.000 hastanın birinden fazla görülebilir.
 

Seyrek: 1.000 hastanın birinden az, fakat 10.000 hastanın birinden fazla
görülebilir.
 

Çok seyrek: 10.000 hastanın birinden az görülebilir.
Bilinmiyor: Eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor.
Yan etkilerin çoğu hafif ile orta şiddettedir ve genellikle tedaviden birkaç gün ila birkaç hafta
sonra kaybolmaktadır.
Aşağıdaki yan etki listesi sizi telaşlandırmasın. Bunların hiçbirini yaşamayabilirsiniz.
Aşağıdakilerden biri olursa, EXJADE’i kullanmayı durdurunuz ve DERHAL
doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:
• Şiddetli döküntü veya solunum güçlüğü ve sersemlik veya genellikle yüz ve boğazda
olmak üzere şişme şikayetiniz varsa (şiddetli alerjik reaksiyon belirtileri),
• Şu semptomların herhangi bir kombinasyonunu yaşarsanız: Döküntü, kırmızı deri,
dudaklar, gözler veya ağızda kabarma, derinin soyulması, yüksek ateş, grip benzeri
semptomlar, büyümüş lenf nodları (şiddetli deri reaksiyonu belirtileri),
• İdrar miktarınızda önemli derecede azalma varsa (böbrek hastalığı belirtisi),
• Uyku hali karnın sağ üst bölümünde ağrı, deride ve gözlerde sarılık veya deride ve
gözlerde sarılık artışı ve idrar renginin koyulaşması belirtilerinden bazılarını bir arada
yaşıyorsanız (karaciğer hastalığı belirtileri),
• Düşünme, bilgileri hatırlama veya sorun çözmede güçlük yaşarsanız, daha az tetikte
veya uyanık ya da düşük enerji ile çok uykulu hissederseniz (kanınızda karaciğer veya
böbrek problemleri ile ilişkili olabilecek ve beyin fonksiyonunuzda değişikliğe yol
açabilecek yüksek amonyak düzeylerinin belirtileri),
• Kan kusuyorsanız ve/veya dışkınız siyahsa,
• Özellikle yemek yedikten veya ilacı kullandıktan sonra sık sık karın ağrısı yaşıyorsanız,
• Sıklıkla midede yanma/ekşime şikayeti yaşıyorsanız,
• Kısmi görme kaybınız varsa.
• Şiddetli üst karın ağrısı şikayetiniz varsa (pankreatit).
Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise acil tıbbi
müdaheleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.
Aşağıdakilerden birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın
hastanenin acil bölümüne başvurunuz:
• Bulanık veya puslu görme
• İşitmede azalma
Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir.
Ciddi yan etkiler yaygın olmayan (100 hastanın birinden az, fakat 1000 hastanın birinden fazla)
sıklıkta görülür.
Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:
 

Çok yaygın
• Böbrek fonksiyon testlerinde bozukluk.
Yaygın:
• Bulantı, kusma, ishal, karın ağrısı, şişkinlik, kabızlık, hazımsızlık gibi gastrointestinal
bozukluklar
• Döküntü
• Baş ağrısı
• Karaciğer fonksiyon testlerinde bozukluk
• Kaşıntı
• İdrar testinde bozukluk (idrarda protein)
 

Yaygın olmayan:
• Sersemlik
• Ateş
• Boğaz ağrısı
• Kol ve bacaklarda şişme, ödem
• Deri renginde değişme
• Kaygı, endişe (anksiyete)
• Uyku bozukluğu
• Yorgunluk
• Göz merceğinin saydamlığını kaybetmesi (Katarakt)
• Sarı nokta hastalığı (Makülopati)
• Sağırlık
• Gırtlak ağrısı
• Mide-bağırsak sisteminde kanama
• Mide ülseri (çoklu ülserler dahil)
• İnce bağırsak ülseri
• Mide zarının iltihabı (Gastrit)
• Karaciğerin iltihabı (Hepatit)
• Safra taşı
• Renal tübüler bozukluk (Edinsel Fanconi sendromu) (böbrek fonksiyonunun bozulma
ile birlikte seyreden bir hastalık)
• İdrarda şeker (Glikozüri)
 

Seyrek
• Görme sinirinin iltihabı (Optik nörit)
• Yemek borusunun iltihabı (Özofajit)
• Ateş, deri döküntüsü ve iç organ tutulumuyla karakterize olan ilaca karşı aşırı duyarlılık
reaksiyonu (DRESS)
 

Bilinmiyor
• Kan pıhtılaşmasına katılan hücrelerin sayısında (trombositopeni), kırmızı kan
hücrelerinin sayısında (şiddetli anemi), beyaz kan hücrelerinin sayısında (nötropeni)
veya tüm tiplerden kan hücrelerinin sayısında (pansitopeni) azalma
• Aşırı duyarlılık reaksiyonları (bağışıklık sisteminin alerjiye neden olan bir maddeye
karşı aşırı tepki vermesi [anafilaktik reaksiyon] ve deride ve iç organlarda şişlik
[anjiyoödem] dahil)
• Saç dökülmesi
• Böbrek taşları
• İdrar atılımında azalma
• Mide ya da bağırsak duvarında, ağrılı olabilen ve bulantıya yol açabilen yırtılma
• Şiddetli üst karın ağrısı (pankreatit)
• Sindirim sisteminde delinme
• Kanda anormal asit düzeyi
• Karaciğer yetersizliği
• Kırmızı-mor renk döküntüler, içi su dolu kabarcıklar, göz, ağız, burun, tüm sindirim
sistemi, idrar yollarındaki sorunlarla birlikte seyreden, hayatı tehdit eden kanama ve
enfeksiyonların olduğu bazı cilt ve mukoza şikayetleri (Stevens-Johnson Sendromu,
toksik epidermal nekroliz [TEN]), başta kollar ve bacaklarda olmak üzere simetrik
kırmızı yaralar ve kabarcıklarla belirgin, ani gelişen, sınırları olan, iltihaplı bir deri
hastalığı (eritema multiforme)
• Aşırı duyarlılık sonucu gelişen damar iltihabı (Hipersensitif vaskülit)
• Kurdeşen (Ürtiker)
• Ani gelişen böbrek yetersizliği
• Böbrek fonksiyonunu bozan bazı hastalıklar (Tübülointerstisyel nefrit, Renal tübüler
nekroz)
• Böbrek taşı


Henüz yorum yok.

Hızlı Erişim

Alo 112

Acil Çağrı

444 3 833

Evde Sağlık

Alo 182

Hastane Randevu Sistemi

Alo 171

Sigara Bırakma Hattı


Timer

Deriden

Değişken

Ağızdan

30-90 Dakıka

Rektal

5-30 Dakika

Cilt Altı

15-30 Dakika

Kasiçi

10-20 Dakika

Dilaltı

3-5 Dakika

İnhalasyon

3 Dakika

Damar Yolu

30-60 Saniye


Seninle beraberiz

Sağlığı için cesurca mücadele eden ve hastalığın yükünü taşıyan herkese, acil şifalar dileriz. Biz buradayız, sizinle birlikteyiz, dualarımız sizinle. Sağlıklı ve mutlu günler dileriz. Bu yolculukta sevgiyi ve umudu paylaşalım. Yeniden can veren şifaya.


↑  Yukarı Çık