Epixx 250 Mg 50 Film Tablet Bugün Fiyatı

Ziyaretçi sayısı
4295

Okuma zamanı
Dakika

Son Güncelleme
21 Mart 2023

EPIXX Hakkında Genel Bilgi ve Bugün Fiyatı

  • Satış Fiyatı 21 Mart 2023: 157.20 ₺

  • Barkod: 8699514096528

  • ATC Kodu: N03AX14

  • ATC Adı: levetiracetam

  • Reçete Türü: NORMAL REÇETE

  • Üretim yeri: YUNANISTAN

  • Firma Adı: ABDİ İBRAHİM İLAÇ SANAYİ VE TİCARET A.Ş

  • Etkin Madde: Levetirasetam

  • Tam ilaç adı: EPIXX 250 MG 50 FILM TABLET

EPIXX Nedir ve ne için kullanılır?

EPİXX 250 mg film tabletteki etkin madde levetirasetamdır. Her kutuda mavi renkli 30 ve 50 film tablet bulunur.
 

EPİXX, epilepsi (sara) nöbetlerinin tedavisinde kullanılan antiepileptik (sara nöbetlerini önleyici) bir ilaçtır.
 

EPİXX, 16 yaş ve üstü hastalarda ikincil olarak yaygınlaşma olan ya da olmayan kısmi başlangıçlı nöbetlerde tek başına kullanılır.
 

EPİXX, halihazırda kullanılan diğer epilepsi ilaçlarına ek olarak:
• 4 yaş ve üzerindeki çocuklarda ve erişkinlerde yaygınlaşması olan veya olmayan kısmi başlangıçlı nöbetlerde (sekonder jeneralize olan ya da olmayan parsiyel başlangıçlı nöbetler)

EPIXX Yan etkiler nelerdir?

Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sıralanmıştır:
 

Çok yaygın : 10 hastanın en az 1’inde görülebilir.
 

Yaygın : 10 hastanın 1’inden az, fakat 100 hastanın 1’inden fazla görülebilir.
 

Yaygın olmayan : 100 hastanın 1’inden az, fakat 1.000 hastanın 1’inden fazla görülebilir.
 

Seyrek : 1.000 hastanın 1’inden az, fakat 10.000 hastanın 1’inden fazla görülebilir.
 

Çok seyrek : 10.000 hastanın 1’inden az görülebilir.
 

Bilinmiyor : Eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor.
 

Çok yaygın:
• Nazofarenjit (Burun ve yutak iltihabı)
• Uyuklama hali (Somnolans)
• Baş ağrısı
 

Yaygın:
• İştahsızlık (Anoreksi)
• Depresyon
• Düşmanca davranış/saldırganlık
• Kaygı (Anksiyete)
• Uykusuzluk (İnsomni)
• Sinirlilik veya uyarıya aşırı tepki gösterme (İrritabilite)
• İstemsiz kas kasılmaları (Konvülsiyon)
• Denge bozukluğu
• Sersemlik hissi
• Bilinç uyuşukluğunun eşlik ettiği hareketsizlik hali (Letarji)
• İstemsiz titreme (Tremor)
• Baş dönmesi, dönme hissi (Vertigo)
• Öksürük
• Karın ağrısı
• İshal
• Hazımsızlık (Dispepsi)
• Bulantı
• Kusma
• Döküntü
• Yorgunluk (Asteni/halsizlik)
 

Yaygın olmayan:
• Kanın pıhtılaşmasını sağlayan hücrelerin sayısında azalma
• Kanda akyuvar sayısında azalma
• Kilo artışı
• Kilo kaybı
• İntihar girişimi ve intihar düşüncesi
• Mental bozukluk
• Anormal davranışlar
• Gerçekte olmayan şeyleri görmek veya duymak (Halüsinasyon, varsanı)
• Kızgınlık
• Zihin karışıklığı (Konfüzyon)
• Panik atak
• Duygusal değişkenlik /duygudurum dalgalanmaları
• Aşırı huzursuzluk hali (Ajitasyon)
• Bellek kaybı (Amnezi)
• Unutkanlık (Bellek yetmezliği)
• Koordinasyon bozukluğu / Uyumsuz hareket bozukluğu (Ataksi)
• İğnelenme hissi (Parestezi)
• Dikkat dağınıklığı (Konsantrasyon kaybı)
• Çift görme
• Bulanık görme
• Karaciğer fonksiyon test değerlerinde artış/anormallik
• Saç dökülmesi
• Deri iltihabı (Ekzama)
• Kaşıntı
• Kas zayıflığı
• Kas ağrısı (Miyalji)
• Yaralanmalar
 

Seyrek:
• Enfeksiyon
• Tüm kan hücre tiplerinin sayısında azalma
• Ağır aşırı duyarlılık reaksiyonları (DRESS, anaflaktik reaksiyon [ağır ve önemli alerjik reaksiyon], Quincke ödemi [yüz, dudaklar, dil ve boğazın şişmesi])
• Kanda sodyum konsantrasyonunda azalma
• İntihar
• Kişilik bozuklukları (Davranış bozukluğu)
• Anormal düşünce (Yavaş düşünme, konsantre olamama)
• Deliryum (hezeyan, sayıklama)
• Ensefalopati (Belirtilerin detaylı tanımları için “Aşağıdakilerden biri olursa, EPİXX’i kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz” alt başlığına bakınız)
• Nöbetlerin kötüleşmesi veya daha sık meydana gelmesi
• Başı, gövdeyi ve uzuvları etkileyen kontrol edilemeyen kas kasılmaları (Koreoatetoz)
• Hareketleri kontrol etmede güçlük (Diskinezi)
• Hiperaktivite, aşırı hareketlilik (Hiperkinezi)
• Kalp ritminde değişiklik (Elektrokardiyogram)
• Pankreas iltihabı (Pankreatit)
• Karaciğer yetmezliği
• Karaciğer iltihabı (Hepatit)
• Böbrek fonksiyonunda ani düşüş
• Kabarcık oluşturabilen ve küçük hedef tahtaları gibi görünen (merkezinde koyu lekeler, etrafında daha açık renk bir alan ve dış kısmında koyu bir halka) cilt döküntüsü (Multiform eritem)
• Kabarcıkların ve özellikle ağız, burun, göz ve genital bölge çevresinde deri soyulmasının eşlik ettiği yaygın döküntü (Stevens Johnson sendromu)
• Vücut yüzeyinin %30’undan fazlasında deri soyulmasına neden olan daha şiddetli bir tür döküntü (Toksik epidermal nekroliz)
• Rabdomiyoliz (kas dokusunun bozulması) ve bununla ilişkili olarak kandaki kreatin
fosfokinaz artışı. Japon hastalarda görülme sıklığı, Japon olmayan hastalara kıyasla önemli ölçüde daha yüksektir.
• Yürüme güçlüğü

İlaçların alındıkları yollar ve emilim hızları

Deriden

Değişken

Ağızdan

30-90 Dakıka

Rektal

5-30 Dakika

Cilt Altı

15-30 Dakika

Kasiçi

10-20 Dakika

Dilaltı

3-5 Dakika

İnhalasyon

3 Dakika

Damar Yolu

30-60 Saniye

⚠️ Lütfen doktorunuza danışmadan hiçbir ilaç kullanmayınız.

EPIXX 250 MG - Aynı Etken Maddeyi İçeren İlaçlar

Tüm ilaçları görüntülemek için düğmesine basın

Hepsini Göster →


İlaç Adı Fiyat Barkod
Anlev 1000 Mg Film Kapli Tablet (50 Film Kapli Tablet) 628.50 ₺ 8699565090278
Anlev 250 Mg Film Kapli Tablet (50 Film Tablet) 157.20 ₺ 8699565090247
Anlev 500 Mg Film Kapli Tablet (50 Film Tablet) 314.25 ₺ 8699565090254
Anlev 750 Mg Film Kapli Tablet (50 Film Kapli Tablet) 471.30 ₺ 8699565090261
Epilecure 500 Mg/ 5 Ml Konsantre Inf.coz. Iceren 10 Flakon KT - KÜB 638.70 ₺ 8699814760037
Epilecure 500 Mg/5 Ml Konsantre Infuzyon Cozeltisi (10 Ampul) KT - KÜB 322.87 ₺ 8699814750465
Epilem 500 Mg/5 Ml Konsantre Inf. Coz. Iceren 10 Flakon KT - KÜB 638.70 ₺ 8699844761097
Epileptal 750 Mg 50 Tablet KT - KÜB 471.30 ₺ 8699772090368
Epi-no 1000 Mg 50 Film Tablet KT - KÜB 628.50 ₺ 8699783090388
Epi-no 250 Mg 50 Film Tablet KT - KÜB 157.20 ₺ 8699783090357
Epi-no 500 Mg 50 Film Tablet KT - KÜB 314.25 ₺ 8699783090364
Epi-no 750 Mg 50 Film Tablet KT - KÜB 471.30 ₺ 8699783090371
Epitam 1000 Mg 100 Film Tablet KT - KÜB 1,257.00 ₺ 8699543091044
Epitam 1000 Mg 50 Film Tablet KT - KÜB 628.50 ₺ 8699543090931
Epitam 250 Mg 100 Film Tablet KT - KÜB 314.40 ₺ 8699543091020
Epitam 250 Mg 50 Film Tablet KT - KÜB 157.20 ₺ 8699543090917
Epitam 500 Mg 100 Film Tablet KT - KÜB 628.50 ₺ 8699543091037
Epitam 500 Mg 50 Film Tablet KT - KÜB 314.25 ₺ 8699543090924
Epitam Xr 500 Mg 50 Film Kapli Tablet 314.25 ₺ 8699543030135
Epitam Xr 750 Mg 50 Film Kapli Tablet 471.30 ₺ 8699543030159
Epixx 100 Mg/ml Oral Cozelti 150 Ml + 1ml Enjektor KT - KÜB 166.95 ₺ 8699514590156
Epixx 100 Mg/ml Oral Cozelti 150 Ml + 3ml Enjektor KT - KÜB 166.95 ₺ 8699514590149
Epixx 100 Mg/ml Oral Solusyon 300 Ml KT - KÜB 324.45 ₺ 8699514650058
Epixx 1000 Mg 50 Film Tablet KT - KÜB 628.50 ₺ 8699514096559
Epixx 250 Mg 50 Film Tablet KT - KÜB 157.20 ₺ 8699514096528
Epixx 500 Mg 50 Film Tablet 314.25 ₺ 8699514096535
Epixx 500 Mg/ 5 Ml Konsantre Inf.coz. Iceren 10 Flakon 638.70 ₺ 8699514750147
Epixx 750 Mg 50 Film Tablet 471.30 ₺ 8699514096542
Epixx Xr 500 Mg 50 Film Tablet KT - KÜB 314.25 ₺ 8699514030065
Epixx Xr 750 Mg 50 Film Tablet KT - KÜB 471.30 ₺ 8699514030089
Keppra 100 Mg/ml Oral Cozelti 150 Ml + 1 Ml Enjektor KT - KÜB 166.95 ₺ 8699624650061
Keppra 100 Mg/ml Oral Cozelti 150 Ml + 3 Ml Enjektor KT - KÜB 166.95 ₺ 8699624650078
Keppra 100 Mg/ml Oral Cozelti 300 Ml 155.84 ₺ 8699624650023
Keppra 1000 Mg 50 Film Tablet KT - KÜB 628.50 ₺ 8699624090089
Keppra 250 Mg 50 Film Tablet 157.20 ₺ 8699624090065