ilaç 0

Epitam 250 Mg 100 Film Tablet 2024 Fiyatı

Epitam 250 Mg 100 Film Tablet Fiyatı
KT: Kullanma talimatı (Hastalar için)
KUB: Kısa ürün bilgisi (Hekimler için)
Etkin madde: Levetirasetam
ATC: levetiracetam
SB.atc: N03AX14
Reçete Durumu: NORMAL REÇETE
İlaç Firması: ALİ RAİF İLAÇ SANAYİ A.Ş.
Barkod :
8699543091020
Satış Fiyatı: 440.16 ₺
Düzeltme:
🚨 Fiyat ve Sayfa Düzenle 📨 Mesaj Gönder ✍️ Yorum yaz
Fiyat Güncelleme Tarihi: 1 Mart 2024
Paylaş:
Ziyaretçiler: 👥 3587
İlaç fiyatları TC Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) tarafından haftalık olarak yayınlanan listelerden alınmıştır.
Belirtilen ilaç fiyatı eczaneler için önerilen satış fiyatı olup değişkenlik gösterebilir.
Fiyatlar güncellenmemiş olabilir.
⚠️ Lütfen doktorunuza danışmadan hiçbir ilaç kullanmayınız.

EPITAM Nedir ve ne için kullanılır?

EPİTAM®, mavi renkte, bir yüzünde çentik, diğer yüzünde “250” ibaresi bulunan oval film tabletlerdir. Her kutuda 50, 100 veya 200 tablet bulunur.
 

EPİTAM®, epilepsi (sara) nöbetlerinin tedavisinde kullanılan antiepileptik (sara nöbetlerini önleyici) bir ilaçtır.
 

EPİTAM®, 16 yaş ve üstü hastalarda ikincil olarak yaygınlaşma olan ya da olmayan kısmi başlangıçlı nöbetlerde tek başına kullanılır.
 

EPİTAM®, halihazırda kullanılan diğer epilepsi ilaçlarına ek olarak:
● 4 yaş ve üzerindeki çocuklarda ve erişkinlerde yaygınlaşması olan veya olmayan kısmi başlangıçlı nöbetlerde (sekonder jeneralize olan ya da olmayan parsiyel başlangıçlı nöbetler)
● 12 yaş üzeri adölesan ve erişkinlerde sıçrama tarzındaki nöbetlerde

EPITAM Yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi EPİTAM®’ın içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.  

Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sıralanmıştır:
 

Çok yaygın : 10 hastanın en az 1’inde görülebilir.
 

Yaygın : 10 hastanın 1’inden az, fakat 100 hastanın 1’inden fazla görülebilir.
 

Yaygın olmayan : 100 hastanın 1’inden az, fakat 1000 hastanın 1’inden fazla görülebilir.
 

Seyrek : 1000 hastanın 1’inden az, fakat 10.000 hastanın 1’inden fazla görülebilir.
 

Çok seyrek : 10.000 hastanın 1’inden az görülebilir.
 

Bilinmiyor : Eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor.
 

Çok yaygın:
● Nazofarenjit (Burun ve yutak iltihabı)
● Uyuklama hali (Somnolans)
● Baş ağırısı
 

Yaygın:
● İştahsızlık (Anoreksi)
● Depresyon
● Düşmanca davranış/saldırganlık
● Kaygı (Anksiyete)
● Uykusuzluk (İnsomni)
● Sinirlilik veya uyarıya aşırı tepki gösterme (İrritabilite)
● İstemsiz kas kasılmaları (Konvülsiyon)
● Denge bozukluğu
● Sersemlik hissi
● Bilinç uyuşukluğunun eşlik ettiği hareketsizlik hali (Letarji)
● İstemsiz titreme (Tremor)
● Dönme hissi (Vertigo)
● Öksürükte artış
● Karın ağrısı
● İshal
● Hazımsızlık (Dispepsi)
● Bulantı
● Kusma
● Döküntü
● Yorgunluk (Asteni/halsizlik)
 

Yaygın olmayan:
● Kanın pıhtılaşmasını sağlayan hücrelerin sayısında azalma
● Kanda akyuvar sayısında azalma
● Kilo artışı
● Kilo kaybı
● İntihar girişimi ve intihar düşüncesi
● Mental bozukluk
● Anormal davranışlar
● Gerçekte olmayan şeyleri görmek veya duymak (Halüsinasyon, varsanı)
● Kızgınlık
● Zihin karışıklığı (Konfüzyon)
● Panik atak
● Duygusal değişkenlik / duygudurum dalgalanmaları
● Aşırı huzursuzluk hali (Ajitasyon)
● Bellek kaybı (Amnezi)
● Unutkanlık (Bellek yetmezliği)
● Koordinasyon bozukluğu / Uyumsuz hareket bozukluğu (Ataksi)
● İğnelenme hissi (Parestezi)
● Dikkat dağınıklığı (Konsantrasyon kaybı)
● Çift görme
● Bulanık görme
● Karaciğer fonksiyon testlerinde anormallik
● Saç dökülmesi
● Deri iltihabı (Ekzama)
● Kaşıntı
● Kas zayıflığı
● Kas ağrısı (Miyalji)
● Yaralanmalar
 

Seyrek
● Enfeksiyon
● Tüm kan hücre tiplerinin sayısında azalma
● Ağır aşırı duyarlılık reaksiyonları (DRESS, anaflaktik reaksiyon [ağır ve önemli alerjik reaksiyon], Quincke ödemi [yüz, dudaklar, dil ve boğazın şişmesi])
● Kanda sodyum konsantrasyonunda azalma
● İntihar
● Kişilik bozuklukları (Davranış bozukluğu)
● Anormal düşünce (Yavaş düşünme, konsantre olamama)
● Başı, gövdeyi ve uzuvları etkileyen kontrol edilemeyen kas kasılmaları (Koreoatetoz)
● Hareketleri kontrol etmede güçlük (Diskinezi)
● Hiperaktivite, aşırı hareketlilik (Hiperkinezi)
● Pankreas iltihabı (Pankreatit)
● Karaciğer yetmezliği 


Henüz yorum yok.

Hızlı Erişim

Alo 112

Acil Çağrı

444 3 833

Evde Sağlık

Alo 182

Hastane Randevu Sistemi

Alo 171

Sigara Bırakma Hattı


Timer

Deriden

Değişken

Ağızdan

30-90 Dakıka

Rektal

5-30 Dakika

Cilt Altı

15-30 Dakika

Kasiçi

10-20 Dakika

Dilaltı

3-5 Dakika

İnhalasyon

3 Dakika

Damar Yolu

30-60 Saniye


Seninle beraberiz

Sağlığı için cesurca mücadele eden ve hastalığın yükünü taşıyan herkese, acil şifalar dileriz. Biz buradayız, sizinle birlikteyiz, dualarımız sizinle. Sağlıklı ve mutlu günler dileriz. Bu yolculukta sevgiyi ve umudu paylaşalım. Yeniden can veren şifaya.


↑  Yukarı Çık