Holoxan 1 G Iv Infuzyonluk Cozelti Hazirlamak Icin Toz Bugün Fiyatı

Ziyaretçi sayısı
3312

Okuma zamanı
Dakika

Son Güncelleme
29 Mart 2023

HOLOXAN Hakkında Genel Bilgi ve Bugün Fiyatı

  • Satış Fiyatı 29 Mart 2023: 255.34 ₺

  • Barkod: 8681413881084

  • ATC Kodu: L01AA06

  • Reçete Türü: Normal Reçete ile satılır.

  • Firma Adı: BAXTER TURKEY RENAL HİZMETLER ANONİM ŞİRKETİ

  • Etkin Madde: ifosfamide

  • Tam ilaç adı: HOLOXAN 1 G IV INFUZYONLUK COZELTI HAZIRLAMAK ICIN TOZ

HOLOXAN Nedir ve ne için kullanılır?

HOLOXAN, sulandırıldıktan sonra kullanılmak üzere kuru toz olarak sunulan bir ilaçtır. Her kutu içinde kuru toz şeklinde ilaç içeren bir flakon ve 1 adet 25 mL’lik sulandırıcısı bulunur. 

 

HOLOXAN size damardan uygulanabilmesi için sulandırılır. Sulandırıldıktan sonra her 100 mL çözelti 4 g ifosfamid içerir. 

 

HOLOXAN sitotoksik (hücre öldürücü) bir ilaçtır. Etkisini kanser hücrelerini öldürerek gösterir. Bu etki “kemoterapi” olarak da adlandırılır.

 

HOLOXAN bir dizi değişik kanser durumunda kullanılır. Sıklıkla diğer kanser ilaçları ya da ışın tedavisiyle (radyoterapi) bir arada kullanılmaktadır.

 

HOLOXAN aşağıdaki durumların tedavisinde kullanılır: 

 

Testis kanseri (testislerin kanseri) 

İlerlemiş TNM Evre II ila IV (seminoma ve seminoma olmayan) tümörleri olan hastaların birinci basamak kemoterapiye yanıt vermeyen veya yeterince yanıt vermeyen kombinasyon kemoterapisi için.

 

Rahim ağzı kanseri (rahim boynu kanseri) 

Palyatif radyoterapiye (hafifletici ışın tedavisi) alternatif olarak, FIGO Evre IV B servikal karsinomun palyatif (hafifletici) sisplatin/ifosfamid kombinasyon kemoterapisi (diğer kombinasyon ortağıyla birlikte değil).

 

Meme kanseri 

Gelişmiş, refrakter (tedaviye cevap vermeyen) veya tekrarlayan (tedaviden sonra geri dönen) meme kanserlerinin palyatif (hafifletici) tedavisi için.

 

Küçük hücreli olmayan akciğer kanseri 

Ameliyat edilemeyen veya metastatik tümörleri olan (yayılmış tümörler) hastaların tek ajan veya kombinasyon kemoterapisi için.

 

Küçük hücreli akciğer kanseri 

Kombinasyon kemoterapi için.

 

Yumuşak doku sarkomları (osteosarkom ve rabdomyosarkom dahil; yumuşak doku tümörleri) 

Standart tedavilerin başarısızlığından sonra rabdomiyosarkom (çizgili kas hücrelerinin tümörü) veya osteosarkomun (kemik tümörü) tek ajan veya kombinasyon kemoterapisi için. Tek ajan veya cerrahi ve radyoterapi başarısızlığından sonra diğer yumuşak doku sarkomlarının kombinasyon kemoterapisi için.

 

Ewing sarkomu (özel tip kemik tümörü) 

Birinci basamak sitostatik ilaç tedavisinin başarısızlığından sonra kombinasyon kemoterapisi için.

 

Hodgkin dışı lenfoma (lenfatik sistemin tümörü) 

Yüksek derecede kötü huylu Hodgkin dışı lenfoma hastalarının kombinasyon kemoterapisi için, ilk tedaviye cevap vermeyen veya yeterince yanıt vermeyen. Tekrarlayan (tedaviden sonra dönen) lenfomalı hastaların kombinasyon terapisi için.

 

Hodgkin hastalığı (özel lenfatik doku hastalığı tipi) 

Refrakter (tedaviye cevap vermeyen) veya tekrarlayan (tedaviden sonra geri dönen) lenfomalardaki birinci basamak sitostatik tedavilerin başarısızlığından sonra hastaların kombinasyon kemoterapisi için.

HOLOXAN Yan etkiler nelerdir?

Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sıralanmıştır:

 

Çok yaygın : 10 hastanın en az 1’inde görülebilir.
Yaygın : 10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.
Yaygın olmayan : 100 hastanın birinden az, fakat 1000 hastanın birinden fazla görülebilir.
Seyrek : 1.000 hastanın birinden az, fakat 10.000 hastanın birinden fazla görülebilir.
Çok seyrek : 10.000 hastanın birinden az görülebilir.
Bilinmiyor : Eldeki verilerle tahmin edilemiyor.

 

Çok yaygın:
- Akyuvar sayısında azalma (lökositopeni1)
- Kanda platelet adı verilen hücresayısında azalma (trombositopeni2)
- Alyuvar sayısında azalma (anemi3)
- Kan hücrelerinin üretiminde azalmayla sonuçlanan geçici veya kalıcı kemik iliği hasarı (miyelosüpresyon****)
- Nötrofil denilen bir çeşit akyuvar sayısında azalma (nötropeni)
- Sinir sistemine zararlı etkilerin oluşması (MSS toksisitesi)
- İltihabi olmayan beyin hastalığı (ensefalopati)
- Uykusuzluk
- Bulantı ve kusma
- Saç kaybı (alopesi)
- Kanama ile birlikte seyreden mesane iltihabı (bazıları ölümcül olmak üzere hemorajik sistit9)
- İdrarda kan görülmesi (hematüri)
- İdrarda çıplak gözle görülen kan (makrohematüri)
- İdrarda çıplak gözle görülemeyen kan (mikrohematüri)
- Böbrek yetmezliği10
- Yapısal böbrek hasarı
- Ateş
 

Yaygın:
- Enfeksiyon*
- İştah kaybı
- Metabolizmadaki değişikliklere bağlı olarak kan pH düzeyinde düşme (metabolik asidoz)
- İltihabi olmayan böbrek hastalığı (nefropati)
- Böbrek hasarı
- Erkeklerde sperm üretimi (spermatogenez) bozukluğu
- Nötrofil sayısında azalma sonucu görülen ateş (nötropenik ateş12)
- Yorgunluk hissetme
 

Yaygın olmayan:
- Pnömoni (akciğer enfeksiyonu)
- İkincil tümörler
- Üreter (idrar borusu) kanseri (üreteral karsinom)
- Kan üretimi bozukluğunun eşlik ettiği kemik iliği bozuklukları (miyelodisplastik sendrom)
- Bazı kan kanseri türleri (akut lösemi***akut lenfatik lösemi**)
- Halüsinasyon
- Psikotik depresyon
- Zaman-mekan bilincini kaybetme
- Gerginlik
- Bilinçte bulanıklık
- Uyku hali
- Unutkanlık
- Baş dönmesi
- Sinirlerin beyne ve beyinden, omurilikten vücudun kalan bölümlerine mesaj taşınması yetisinin hasar görmesisonucu özellikle el ve ayaklarda olmak üzere güçsüzlük, uyuşma ve ağrı (periferik nöropati)
- Kalpte zararlı etkiler oluşması (kardiyotoksisite6)
- Kalp ritim bozuklukları (supraventriküler aritmi, supraventriküler ekstrasistol)
- Kalp yetmezliği**
- Kanama riski
- İshal
- Ağız içi mukozasında iltihap (stomatit)
- Kabızlık
- Karaciğerde zararlı etkiler oluşması (epatotoksisite8)
- Karaciğer yetmezliği
- İdrar kaçırma
- Yumurtalık fonksiyon kaybı
- Adet dönemlerinin olmaması (amenore)
- Düşük kadınlık (östrojen) düzeyleri
- Yorgunluk
 

İlaçların alındıkları yollar ve emilim hızları

Deriden

Değişken

Ağızdan

30-90 Dakıka

Rektal

5-30 Dakika

Cilt Altı

15-30 Dakika

Kasiçi

10-20 Dakika

Dilaltı

3-5 Dakika

İnhalasyon

3 Dakika

Damar Yolu

30-60 Saniye

⚠️ Lütfen doktorunuza danışmadan hiçbir ilaç kullanmayınız.

HOLOXAN 1 G - Aynı Etken Maddeyi İçeren İlaçlar

Tüm ilaçları görüntülemek için düğmesine basın

Hepsini Göster →


İlaç Adı Fiyat Barkod
Holoxan 0,5 G Iv Infuzyonluk Cozelti Tozu Iceren Flakon KT - KÜB 336.30 ₺ 8699586262890
Holoxan 1 G Iv Infuzyonluk Cozelti Hazirlamak Icin Toz KT - KÜB 255.34 ₺ 8681413881084
Holoxan 1 G Iv Infuzyonluk Cozelti Tozu Iceren Flakon KT - KÜB 590.55 ₺ 8699586262876
Holoxan 1 Gr 1 Flakon KT - KÜB 590.55 ₺ 8699556260086
Holoxan 2 G Iv Infuzyonluk Cozelti Hazirlamak Icin Toz KT - KÜB 456.54 ₺ 8681413881091
Holoxan 2 G Iv Infuzyonluk Cozelti Tozu Iceren Flakon KT - KÜB 1,055.85 ₺ 8699586262883
Holoxan 2 Gr 1 Flakon KT - KÜB 1,055.85 ₺ 8699556260093
Holoxan 500 Mg 1 Flakon KT - KÜB 336.30 ₺ 8699556260079
Holoxan 500 Mg Iv Infuzyonluk Cozelti Hazirlamak Icin Toz KT - KÜB 336.30 ₺ 8681413881077
Holoxan 1 G Iv Infuzyonluk Cozelti Hazirlamak Icin Toz KT - KÜB 350.61 ₺ 8681413881084
Holoxan 2 G Iv Infuzyonluk Cozelti Hazirlamak Icin Toz KT - KÜB 1,055.85 ₺ 8681413881091