Ziyaretçi sayısı
4687

Okuma zamanı
Dakika

Son Güncelleme
4 Haziran 2023

FEMMEX Hakkında Genel Bilgi ve Bugün Fiyatı

  • Satış Fiyatı 4 Haziran 2023: 380.85 ₺

  • Barkod: 8699525098214

  • ATC Kodu: L02BG06

  • ATC Adı: exemestane

  • Reçete Türü: NORMAL REÇETE

  • Üretim yeri: ITALYA

  • Firma Adı: DEVA HOLDİNG A.Ş.

  • Etkin Madde: Eksemestan

  • Tam ilaç adı: FEMMEX 25 MG 30 FILM TABLET

FEMMEX Nedir ve ne için kullanılır?

Her bir film tablet 25 mg eksemestan içerir ve blister ambalajlarda kullanıma sunulmuĢtur. Beyaz, yuvarlak, bikonveks film tabletlerdir.

 

FEMMEX, aromataz inhibitörü olarak bilinen bir ilaç grubuna aittir. Bu ilaçlar, özellikle menopoz sonrası dönemdeki kadınlarda cinsiyet hormonlarının, östrojenlerin yapılması için gerekli olan aromataz denilen bir maddeyle etkileĢirler.

 

Vücuttaki östrojen düzeylerinin azaltılması, hormona bağımlı meme kanseri tedavisinde kullanılan bir yoldur.

 

Postmenopozal hormon reseptörü pozitif (östrojen ve/veya progesteron reseptörü) olan erken evrede meme kanserli hastalarda 2-3 yıl tamoksifen kullanımı sonrasında eksemestana geçilmesi ile toplam hormonal tedavi süresi 5 yıla tamamlanacak süre ile endikedir.

 

Postmenopozal hormon reseptörü pozitif (östrojen ve/veya progesteron reseptörü) olan ilerlemiĢ meme kanserli hastaların tedavisinde ve endokrin tedavi sonrası ilerlemiĢ hastalığı olanlarda endikedir.

 

 

FEMMEX Yan etkiler nelerdir?

Yan etkiler aĢağıdaki kategorilerde gösterildiği Ģekilde sınıflandırılmıĢtır:

 

Çok yaygın : 10 hastanın en az 1’inde görülebilir.
Yaygın : 10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.
Yaygın olmayan : 100 hastanın birinden az, fakat 1000 hastanın birinden fazla görülebilir.
Seyrek : 1.000 hastanın birinden az, fakat 10.000 hastanın birinden fazla görülebilir.
Çok seyrek : 10.000 hastanın birinden az görülebilir.
Bilinmiyor : Eldeki verilerle tahmin edilemiyor.

 

Çok yaygın:
● Ruhsal çöküntü hali (depresyon)
● Uyumakta zorlanma
● BaĢ ağrısı
● Sıcak basması
● BaĢ dönmesi
● Hasta hissetme
● Terlemede artıĢ
● Kas ve eklem ağrısı (osteoartrit, sırt ağrısı, artrit ve eklemlerde sertleĢme)
● Yorgunluk
● Vücudu enfeksiyonlara karĢı savunan beyaz kan hücrelerinde azalma
● Karın ağrısı
● Karaciğer enzimlerinde yükselme
● Kandaki oksijen taĢıyan hücrelerin (hemoglobin) yıkım seviyesinde yükselme
● Karaciğer hasarından dolayı kandaki enzim seviyelerinde artıĢ
● Ağrı
 

Yaygın:
● ĠĢtah kaybı
● Karpal tünel sendromu (küçük parmak haricinde elin tümünü etkileyen iğnelenme, batma, uyuĢukluk ve ağrı) veya deride iğne batması hissi/karıncalanma
● Mide ağrısı
● Kusma
● Kabızlık
● Hazımsızlık
● Ġshal
● Saç dökülmesi
● Deri döküntüsü, döküntü ve kaĢıntı
● Bazı durumlarda kemik kırılma veya çatlamalarına sebep olabilen kemiğin gücünü azaltan kemiklerin incelmesi
● Ağrı, ellerde ve ayaklarda ĢiĢlik
● Kandaki kan pıhtısının oluĢmasından sorumlu hücre parçalarının (trombosit) sayısında azalma
● Kas güçsüzlüğü 

İlaçların alındıkları yollar ve emilim hızları

Deriden

Değişken

Ağızdan

30-90 Dakıka

Rektal

5-30 Dakika

Cilt Altı

15-30 Dakika

Kasiçi

10-20 Dakika

Dilaltı

3-5 Dakika

İnhalasyon

3 Dakika

Damar Yolu

30-60 Saniye

⚠️ Lütfen doktorunuza danışmadan hiçbir ilaç kullanmayınız.

FEMMEX 25 MG - Aynı Etken Maddeyi İçeren İlaçlar

Tüm ilaçları görüntülemek için düğmesine basın

Hepsini Göster →


İlaç Adı Fiyat Barkod
Aromasin 25 Mg 30 Draje KT - KÜB 380.85 ₺ 8681308121004
Exetu 25 Mg 30 Film Kapli Tablet KT - KÜB 380.85 ₺ 8699650982013
Femmex 25 Mg 30 Film Tablet KT - KÜB 380.85 ₺ 8699525098214


Bu site satılıktır, teklifinizi bize gönderin.