ilaç 0 New

Excaliba Plus 20 Mg/ 5 Mg/ 12.5 Mg Film Kapli Tablet (28 Tablet) Fiyatı

Excaliba Plus 20 Mg/ 5 Mg/ 12.5 Mg Film Kapli Tablet (28 Tablet) Fiyatı
KT: Kullanma talimatı (Hastalar için)
KUB: Kısa ürün bilgisi (Hekimler için)
Etkin madde: Olmesartan + amlodipin + hidroklorotiazid
ATC: olmesartan medoxomil, amlodipine and hydrochlorothiazide
SB.atc: C09DX03
İlaç Firması: MENARİNİ İLAÇ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Barkod :
- 8699832090673
Satış Fiyatı: 208.74 ₺
Düzeltme:
🚨 Fiyat ve Sayfa Düzenle 📨 Mesaj Gönder ✍️ Yorum yaz
Fiyat Güncelleme Tarihi: 15 Haziran 2024
Paylaş:
Ziyaretçiler: 👥 5363
İlaç fiyatları TC Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) tarafından haftalık olarak yayınlanan listelerden alınmıştır.
Belirtilen ilaç fiyatı eczaneler için önerilen satış fiyatı olup değişkenlik gösterebilir.
Fiyatlar güncellenmemiş olabilir.
⚠️ Lütfen doktorunuza danışmadan hiçbir ilaç kullanmayınız.

EXCALIBA Nedir ve ne için kullanılır?

EXCALİBA PLUS olmesartan medoksomil, amlodipin (amlodipin besilat olarak) ve
hidroklorotiyazid adında üç etkin madde içerir. Üç madde de yüksek kan basıncını (yüksek
tansiyonu) kontrol etmeye yardımcı olur.
 

EXCALİBA PLUS 28 ve 84 adet, bir yüzünde C51 yazılı, 8 mm açık turuncu, yuvarlak film
kaplı tablet halinde kullanıma sunulmuştur.
• Olmesartan medoksomil kan damarlarını gevşeterek kan basıncını düşüren “anjiyotensin
II reseptör antagonisti” denilen bir ilaç grubuna dahildir.
• Amlodipin, “kalsiyum kanal blokörleri” olarak adlandırılan bir madde grubuna dahildir.
Amlodipin de kan damarlarını gevşeterek kan basıncını düşürür.
 

• Hidroklorotiyazid tiyazid diüretikleri (“su tabletleri”) olarak adlandırılan bir ilaç
grubudur. Böbreğinizin daha fazla idrar üretmesini sağlayarak vücudunuzun fazla sudan
kurtulmasına yardımcı olup kan basıncını düşürür.
Bu maddelerin etkileri kan basıncınızın düşürülmesine katkıda bulunur.
EXCALİBA PLUS:
 

• sabit doz kombinasyonu olarak alınan olmesartan medoksomil ve amlodipin
kombinasyonunda kan basıncı yeterli oranda kontrol edilemeyen yetişkin hastalarda veya
 

• olmesartan medoksomil ve hidroklorotiyazid sabit doz kombinasyonu ile amlodipini tek
bir tablet veya olmesartan medoksomil ve amlodipin sabit doz kombinasyonu ile
hidroklorotiyazidi tek bir tablet olarak zaten almakta olan hastalarda
yüksek kan basıncı tedavisinde kullanılır.

EXCALIBA Yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi, EXCALİBA PLUS’ın içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde
 

yan etkiler olabilir. Bu yan etkiler çoğunlukla hafiftir ve tedavinin kesilmesini gerektirmezler.
 

Asağıdakilerden biri olursa, EXCALİBA PLUS’ı kullanmayı durdurunuz ve DERHAL
doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:
Geniş cilt döküntüsünü içeren şiddetli cilt reaksiyonları, üretiker, tüm vücudunuzda cildinizin
kızarması, şiddetli kaşıntı, cildin kabarcıklanması, soyulması ve şişmesi, muköz
membranlarda inflamasyon (Stevens Johnson Syndrome, toksik epidermal nekroliz) veya
diğer alerjik reaksiyonlar.
Birçok insanda görülmese de aşağıdaki iki yan etki ciddi olabilir:
EXCALİBA PLUS tedavisi sırasında tüm vücudu etkileyen, yüzde, ağız ve/veya larenkste
(gırtlak) şişmeye neden olan ve kaşıntı veya deri döküntüsünün ortaya çıktığı alerjik
reaksiyonlar görülebilir.
Ciddi bayılma hissi veya baygınlık; çünkü EXCALİBA PLUS duyarlı bireylerde kan
basıncının çok düşmesine neden olabilir. Eğer bu belirtiler ortaya çıkarsa, EXCALİBA
PLUS kullanmayı durdurunuz, derhal doktorunuza danışınız ve düz uzanınız,
ayaklarınızın altını destekleyerek yukarı kaldırınız.
Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.
Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin EXCALİBA PLUS’a karşı ciddi alerjiniz var
demektir. Acil tıbbi müdehaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.
EXCALİBA PLUS üç etkin maddenin kombinasyonudur. Aşağıdaki bilgiler ilk olarak
EXCALİBA PLUS kombinasyonu (yukarıda belirtilenlerin yanında) ile şimdiye kadar rapor
edilen ve ikinci olarak da her bir ayrı etkin madde ile ilgili veya iki madde birlikte
verildiğinde bilinen diğer yan etkileri vermektedir.
Yan etkilerin kaç hastada ortaya çıkabildiği konusunda size bir fikir vermek için, bu yan
etkiler yaygın, yaygın olmayan, seyrek ve çok seyrek olarak sıralanmıştır.
Çok yaygın 10 hastanın en az birinde görülebilir.
Yaygın 10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir
Yaygın olmayan 100 hastanın birinden az, fakat 1.000 hastanın birinden fazla görülebilir.
Seyrek 1.000 hastanın birinden az, fakat 10.000 hastanın birinden fazla
görülebilir.
Çok seyrek 10.000 hastanın birinden az görülebilir.
Bilinmiyor Eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor.
Aşağıda belirtilenler, EXCALİBA PLUS kullanımı ile ilgili bugüne kadar bilinen diğer
yan etkilerdir:
 

Yaygın:
Üst solunum yolu enfeksiyonu; boğaz ağrısı ve burun ağrısı; idrar yolu enfeksiyonu; baş
dönmesi; baş ağrısı; kalp atışı farkındalığı; düşük kan basıncı; mide bulantısı; ishal; kabızlık;
kas spazmı (kramp); eklem şişmesi; idrara çıkma isteği; zayıflık; ayak bileğinde şişme;
yorgunluk; anormal laboratuvar değerleri.
 

Yaygın olmayan:
Ayağa kalkarken baş dönmesi; baş dönmesi; hızlı kalp atışı; baygınlık hissi; yüzde kızarma ve
sıcaklık hissi; öksürük; ağız kuruluğu; kas zayıflığı; ereksiyon olma ve sürdürme yetersizliği;
kanda yüksek kalsiyum seviyesi (hiperkalemi) ve kanda düşük kalsiyum seviyesi
(hipokalemi); karaciğer enzimlerinde artış.
Aşağıdakiler, her bir ayrı madde ile ilgili veya iki madde birlikte verildiğinde bilinen
 

yan etkilerdir:
Şimdiye kadar EXCALİBA PLUS ile birlikte görülmemiş olsalar da EXCALİBA PLUS’ın
yan etkileri olabilirler.
Çok yaygın:
Ödem (sıvı tutulumu); kanda kan dolaşımında bulunan yağların bir türü olan trigliserid
yüksekliği (hipertrigliseridemi); kolesterol yüksekliği (hiperkolesterolemi); vücutta ürik asit
yapımında artış ya da böbreklerden atılımındaki azalma (hiperürisemi).
 

Yaygın:
Bronşit; mide veya bağırsak enfeksiyonu; kusma; artan kan şekeri; idrarda şeker; zihin
karışıklığı; uykulu hissetme; görmeyle ilgili sorunlar (çift görme ve bulanık görme dahil);
burun akıntısı veya tıkanması; boğaz ağrısı; solunum güçlüğü; öksürük; karın ağrısı; mide
ekşimesi; mide rahatsızlığı; midede şişkinlik; eklem veya kemiklerde ağrı; sırt ağrısı; iskelet
ağrısı; idrarda kan; grip benzeri belirtiler; göğüs ağrısı; ağrı; kanda karbonhidrat parçalayan
amilaz enziminin artması (hiperamilazemi).
 

Yaygın olmayan:
Kolay morarma veya uzun kanama süreleriyle sonuçlanabilecek trombosit olarak bilinen kan
hücreleri sayısında azalma; anafilaktik reaksiyonlar (ciddi alerjik tepkiler); anormal derecede
azalan iştah (anoreksi); uyuma problemi; duyarlılık; endişe duygusu dahil ruhi durum
değişikliği; “keyifsizlik” veya depresyon; titreme; uyku bozukluğu; tatta bozukluk hissi;
bilinç kaybı; dokunma hissinde azalma; karıncalanma hissi; uzağı görememede kötüleşme;
kulak çınlaması (tinnitus); anjina (anjina pektoris olarak bilinen göğüste ağrı veya rahatsızlık
hissi); düzensiz kalp atışı; döküntü; saç dökülmesi; cildin alerjik inflamasyonu; deride
kızarıklık; küçük kanamalar nedeniyle deride morumsu leke veya benek (purpura); ciltte renk
bozulması; kırmızı kaşıntılı şişlik (kurdeşen); terlemede artış; kaşıntı; deride dökülme; güneş
yanığı veya döküntü gibi ışığa karşı cilt reaksiyonları; kas ağrısı; idrar yapmada problem;
gece acil idrar yapma hissi; erkeklerde göğüs büyümesi; azalan cinsel istek; yüzde şişkinlik;
kötü hissetme; kilo alma veya verme; güçsüzlük.
 

Seyrek:
Şişmiş ve ağrılı tükürük bezleri; enfeksiyon riskini artırabilecek kanda akyuvar hücresi
sayısında düşüş; düşük kırmızı kan hücresi sayısı (anemi); kemik iliği hasarı; huzursuzluk;
ilgisiz hissetme (apati); nöbet (konvülsiyonlar); baktığınız nesnelerin sarı görünmesi; göz
kuruması; kan pıhtıları (tromboz veya emboli); akciğerlerde sıvı birikmesi; pnömoni; kan
damarların ve derideki küçük kan damarlarının iltihaplanması; pankreasta iltihaplanma; deride
ve gözlerde sarılık; akut safra kesesi iltihabı; döküntü, eklem ağrıları ve soğuk el ve parmaklar
gibi lupus eritematoz belirtileri; deride yoğun döküntü, kurdeşen, tüm vücutta cilt kızarıklığı;
şiddetli kaşıntı; ciltte su toplaması, soyulma ve kabarma; muköz membranlarda iltihaplanma
dahil bazen hayatı da tehdit edebilen şiddetli deri reaksiyonları (Stevens Johnson Syndrome,
toksik epidermal nekroliz); hareket bozukluğu; akut böbrek yetmezliği; enfeksiyon etkenine
bağlı olmayan (bulaşıcı olmayan) böbrek iltihabı; zayıf böbrek fonksiyonu; ateş, vücudun bir
tarafında veya bir yüz, kol, bacak gibi bir kısmında ortaya çıkan güç kaybı (parezi); patolojik
uyku durumu (letarji).
 

Çok seyrek:
Yüksek kas gerilimi; el ve ayaklarda uyuşma; kalp krizi; mide iltihabı; diş eti kalınlaşması;
bağırsak tıkanıklığı; karaciğer iltihabı; kanda akyuvar hücresi sayısında düşüş (lökopeni);
kanda trombosit sayısında düşüş (trombositopeni); ilaca karşı duyarlılık; kan şekerinde
yükselme (hiperglisemi); böbreklerin iyi süzmemesi nedeniyle vücut asit-baz dengesi
bozukluğu (hipokloremik alkaloz); karaciğer rahatsızlıkları (hepatit, sarılık) ve karaciğer
enzimlerinde artış; dil ve iç organlarda şişme (anjiyoödem); cilt hastalıkları (eritema
multiforme, eksfolyatif dermatit, stevens-johnson sendromu, quincke ödemi); ışığa karşı aşırı
duyarlılık reaksiyonları.
 

Bilinmiyor:
Görme durumunda azalma veya gözde ağrı (gözün vasküler tabakasında olası sıvı birikimi
belirtileri (koroidal efüzyon) akut açılı-kapalı glokomun olası belirtileri)
Titreme, katı (sert) duruş, maske gibi yüz ifadesi, yavaş hareketler ve ayakları sürüyerek,
dengesiz yürüme


Henüz yorum yok.

(Olmesartan-amlodipin-hidroklorotiazid etkin maddesini içeren ilaçlar) Hepsini gör


Hızlı Erişim

Alo 112

Acil Çağrı

444 3 833

Evde Sağlık

Alo 182

Hastane Randevu Sistemi

Alo 171

Sigara Bırakma Hattı


Timer

Deriden

Değişken

Ağızdan

30-90 Dakıka

Rektal

5-30 Dakika

Cilt Altı

15-30 Dakika

Kasiçi

10-20 Dakika

Dilaltı

3-5 Dakika

İnhalasyon

3 Dakika

Damar Yolu

30-60 Saniye


Seninle beraberiz

Sağlığı için cesurca mücadele eden ve hastalığın yükünü taşıyan herkese, acil şifalar dileriz. Biz buradayız, sizinle birlikteyiz, dualarımız sizinle. Sağlıklı ve mutlu günler dileriz. Bu yolculukta sevgiyi ve umudu paylaşalım. Yeniden can veren şifaya.


↑  Yukarı Çık