Ziyaretçi sayısı
4714

Okuma zamanı
Dakika

Son Güncelleme
9 Haziran 2023

EVICAP Hakkında Genel Bilgi ve Bugün Fiyatı

  • Satış Fiyatı 9 Haziran 2023: 51.90 ₺

  • Barkod: 8699828750109

  • ATC Kodu: A11HA03

  • ATC Adı: tocopherol (vit E)

  • Reçete Türü: NORMAL REÇETE

  • Üretim yeri: TURKIYE

  • Firma Adı: KOÇAK FARMA İLAÇ VE KİMYA SANAYİ A.Ş.

  • Etkin Madde: Vitamin e

  • Tam ilaç adı: EVICAP 100 MG/2 ML IM ENJEKTABL SOLUSYON ICEREN 5 AMPUL

EVICAP Nedir ve ne için kullanılır?

EVICAP, renksiz-hafif san renkli ve benak gozelti qeklinde, ampullerde sunulmaktadr'
 

EV|CAP, yapda goziinen bir vitamin olup, hiicre biitiinliigiinti korur ve giiqlti bir
antioksidan iizelli$ine sahiptir.
 

2 ml'lik 5 ampul igeren karton kutu iginde ambalajltdr'
EV|CAP, E vitamini eksiklili ve yetersizli[ine ba$r geligen durumlarda kullamhr'

EVICAP Yan etkiler nelerdir?

Yan etkiler aga[rdaki gekilde stmflandtnlr;
Qok yaygrn:10 hastarun en az I'inde giirtilebilir.
Yaygrn: I 0 hastamn birinden az, fakat I 00 hastamn birinden fazla goriilebilir.
yaygrn olmayan:100 hastamn birinden az, fakat I .000 hastamn birinden fazla g<iriilebilir.
Seyrek: 1.000 hastamn birinden az giiriilebilir.
Qok seyrek:10.000 hastamn birinden az gdriilebilir.
Srkllr bilinmeyen: Eldeki veriler ile belirlenemeyecek kadar az hastada giiriilebilir.
 

Qok seyrek:
. kanda yUksek ya[ ve geker seviyeleri,
 kanda asidik madde seviyelerinin yiikselmesi,
 kan basrncrmn diiqmesi veya yiikselmesi,
 goltis ve srrtta apn,
 bulantt,

 kusma,
. ishal,
 kann alnsr,
. kaslarda giigsiizliik,
. yorgunluk hissi,
 duyumsama ve giirme bulamkltEt,
r kreatini,iri (kreatin denen maddenin idrarda, normalden fazla bulunmasr),
. alerjik reaksiyonlar,
 d<ikiintti,
 deri iizerinde krzarrkhk,
 alerjik ridem,
. bag a$lsl,
 yiiz ve boyunda krzarrna,
 vticut srcakhfimda yiikselme,
. terleme,
 

figiime hissi

İlaçların alındıkları yollar ve emilim hızları

Deriden

Değişken

Ağızdan

30-90 Dakıka

Rektal

5-30 Dakika

Cilt Altı

15-30 Dakika

Kasiçi

10-20 Dakika

Dilaltı

3-5 Dakika

İnhalasyon

3 Dakika

Damar Yolu

30-60 Saniye

⚠️ Lütfen doktorunuza danışmadan hiçbir ilaç kullanmayınız.

EVICAP 100 MG/2 - Aynı Etken Maddeyi İçeren İlaçlar

Tüm ilaçları görüntülemek için düğmesine basın

Hepsini Göster →


İlaç Adı Fiyat Barkod
E-400 Mixed Tocopheral 45 Yumusak Kapsul 59.40 ₺ 8699728190012
Eforol 100 Mg 30 Cigneme Tablet 26.70 ₺ 8699530080037
Evicap 100 Iu 30 Yumusak Kapsul KT - KÜB 108.60 ₺ 8699828190080
Evicap 100 Mg/2 Ml Im Enjektabl Solusyon Iceren 5 Ampul KT - KÜB 51.90 ₺ 8699828750109
Evicap 200 Iu 30 Yumusak Kapsul KT - KÜB 151.95 ₺ 8699828190097
Evicap Fort 400 Iu 30 Yumusak Kapsul KT - KÜB 211.65 ₺ 8699828190127
Evicap Fort 400 Iu 60 Yumusak Kapsul KT - KÜB 423.15 ₺ 8699579190063
Evigen 2 Cc 5 Ampul KT - KÜB 47.55 ₺ 8699774750178
Evin 300 Mg/2 Ml I.m. Enjeksiyon Icin Cozelti Iceren 5 Ampul KT - KÜB 40.50 ₺ 8699479750190
Evinolle 400 Iu 30 Yumusak Kapsul KT - KÜB 211.65 ₺ 8680131751884
Vi-plex E 300 Mg 2 Cc 5 Ampul KT - KÜB 51.75 ₺ 8699788751659


Bu site satılıktır, teklifinizi bize gönderin.