Ziyaretçi sayısı
774

Okuma zamanı
Dakika

Son Güncelleme
9 Haziran 2023

EVEPTIN Hakkında Genel Bilgi ve Bugün Fiyatı

  • Satış Fiyatı 9 Haziran 2023: 120.00 ₺

  • Barkod: 8699724090392

  • ATC Kodu: N03AX12

  • ATC Adı: gabapentin

  • Reçete Türü: TAKIBI ZORUNLU REÇET

  • Üretim yeri: YUNANISTAN

  • Firma Adı: ASET İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş.

  • Etkin Madde: Gabapentin

  • Tam ilaç adı: EVEPTIN 300 MG 50 FILM TABLET

EVEPTIN Nedir ve ne için kullanılır?

• EVEPTİN diğer antiepileptik ilaçlar olarak adlandırılan ilaç grubundandır. Bu ilaçlar sara
(epilepsi) ve sinir dokusunun hasarına bağlı ağrı (nöropatik ağrı) tedavisinde kullanılır.
 

• EVEPTİN, 50 film kaplı tablet içeren ambalajlarda bulunur, her film kaplı tablet 300 mg
gabapentin içermektedir.
• EVEPTİN, başlangıçta beynin belirli kısımlarıyla sınırlı olan ve beynin diğer taraflarına
yayılıp yayılmadığı belli olmayan değişik türlerdeki sara (epilepsi) nöbetlerinde kullanılır.
Sara nöbeti tedavisinde, mevcut tedavi yeterli olmadığında, doktorunuz size ve 6 yaşından
daha büyük olan çocuğunuza EVEPTİN reçete edebilir. Doktor aksini belirtmedikçe, siz
veya 6 yaşından büyük çocuğunuz tarafından mevcut tedaviye ek olarak EVEPTİN
kullanılmalıdır. Ayrıca EVEPTİN 12 yaş üzeri çocukları ve yetişkinleri tedavi etmek için
tek başına kullanılabilir.
 

• EVEPTİN, sinir dokusunun hasarına bağlı ağrı (nöropatik ağrı) tedavisinde kullanılan bir
ilaçtır. Ağrı hissi; sıcak, yakıcı, zonklama, çarpıntı, ateş, bıçak saplanması hissi gibi, acı,
kramp girmesi, ağrı, karıncalanma, hissizlik, uyuşma, batma ve donma gibi çeşitli
şekillerde tanımlanabilir

EVEPTIN Yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi, EVEPTİN’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı kişilerde yan etkiler
olabilir.
Aşağıdakilerden biri olursa, EVEPTİN’i kullanmayı durdurunuz ve DERHAL
doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz.
 

• Dudaklarda ve yüzde şişkinlik, deri döküntüsü ve kızarıklık ve/veya saç dökülmesi
(bunlar, ciddi bir alerjik reaksiyon belirtileri olabilir)
• Sürekli karın ağrısı, bulantı ve kusma (bunlar, akut pankreatit (ani pankreas iltihabı)
belirtileri olabilir)
• Normal nefes almaya devam edebilmek için acil yardım ve özel bakım gerektiren
solunum problemleri
Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, acil tıbbi
müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.
EVEPTİN; deriniz, karaciğeriniz ya da kan hücreleriniz gibi vücudunuzun diğer bölgelerini
etkileyebilen ciddi ve yaşamı tehdit edici alerjik reaksiyonlara neden olabilir. Bu tür alerjik
reaksiyonlar gösterdiğinizde cildinizde döküntüler olabilir ya da olmayabilir. Böyle bir durum
hastaneye yatırılmanızı veya EVEPTİN tedavinize son vermenizi gerektirebilir.
Aşağıdakilerden herhangi birini ark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size
 

en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:
- Deri döküntüsü
- Kurdeşen
- Ateş
- Salgı bezlerinin şişmesi ve şişkinliğin geçmemesi
- Dudak, boğaz ve dilin şişmesi
- Derinin veya gözün beyaz kısmının sararması
- Anormal morarma veya kanama
- Şiddetli yorgunluk veya kuvvetsizlik
- Kaslarda beklenmeyen ağrı
- Sık enfeksiyon
 

Bu belirtiler ciddi reaksiyonların ilk belirtileri olabilir. Doktorunuz EVEPTİN tedavisine
devam edip etmeyeceğinize karar verecektir.
 

• Kanın temizlenmesi işlemine (hemodiyalize) giriyorsanız, kas ağrısı ve/veya güçsüzlük
hissetmeniz halinde doktorunuza bildiriniz.
Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza
gerek olabilir.
Diğer yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde tanımlanmıştır:
Çok yaygın: 10 hastanın en az 1'inde görülebilir.
Yaygın: 10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.
Yaygın olmayan: 100 hastanın birinden az, fakat 1.000 hastanın birinden fazla görülebilir.
Seyrek: 1.000 hastanın birinden az, fakat 10.000 hastanın birinden fazla görülebilir.
Çok seyrek: 10.000 hastanın birinden az görülebilir
Bilinmiyor: Eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor
 

Çok yaygın
• Baş dönmesi
• Koordinasyon eksikliği
• Viral enfeksiyon
• Uyuşuk hissetme
• Yorgun hissetme
• Ateş.
 

Yaygın
• Yüz, gövde veya kol ya da bacaklarda görülen şiddetli spazm veya seri ani kasılmalar
(konvülsiyonlar)
• Sarsıntılı hareketler
• Konuşma güçlüğü
• Hafıza kaybı
• Titreme
• Uyuma güçlüğü
• Baş ağrısı
• Ciltte hassasiyet
• Hissetmede azalma
• Koordinasyon güçlüğü
• Olağandışı göz hareketleri
• Reflekslerde artış, azalma veya reflekslerin kaybolması
• Akciğer iltihabı
• Solunum yolu enfeksiyonu
• İdrar yolu enfeksiyonu
• Enfeksiyon
• Kulakta iltihaplanma
• Düşük akyuvar (lökosit) sayımları
• İştahsızlık
• İştah artışı
• Başkalarına karşı kızgınlık
• Zihin karışıklığı
• Duygu durumunda değişiklikler
• Depresyon
• Kaygı/endişe
• Sinirlilik hali
• Düşünme güçlüğü
• Bulanık görme
• Çift görme
• Denge bozukluğundan kaynaklanan baş dönmesi (vertigo)
• Yüksek kan basıncı
• Yüz kızarması veya kan damarlarında genişleme
• Nefes almada zorluk
• Bronşit
• Boğaz ağrısı
• Öksürük
• Burunda kuruluk
• Kusma
• Bulantı
• Dişle ilgili sorunlar
• Dişeti iltihabı
• İshal
• Karın ağrısı
• Hazımsızlık
• Kabızlık
• Ağızda veya boğazda kuruluk
• Gaz (flatülans)
• Yüzde şişkinlik
• Morarma
• Döküntü
• Kaşıntı
• Akne (sivilce)
• Eklem ağrısı
• Kas ağrısı
• Sırt ağrısı
• Seyirmeler
• Ereksiyon zorluğu (sertleşme sorunu)
• Bacaklar ve kollarda şişkinlik
• Yürüme güçlüğü
• Güçsüzlük
• Ağrı
• Rahatsız hissetme
• Grip benzeri belirtiler
• Beyaz kan hücrelerinde düşüş
• Kilo artışı
• Kaza sonucu yaralanma, kemik kırılması, sıyrık.
10/11
Bunlara ek olarak çocuklarda yapılan araştırmalarda, saldırgan davranışlar, kesik kesik ve
sarsıntılı hareketler yaygın olarak rapor edilmiştir.
Yaygın olmayan
• Ajitasyon (kronik huzursuzluk, istenmeyen ve amaçsız hareket hali)
• Kurdeşen gibi alerjik reaksiyonlar
• Harekette azalma
• Çok hızlı kalp atışı
• Yutma zorluğu
• Yüz, vücut ve kollarda görülebilen şişlik
• Karaciğerde soruna işaret eden, kan testinde anormal sonuçlar
• Zihinsel bozukluk
• Düşme
• Kan şekeri seviyesinde artma (genellikle şeker hastalarında gözlenir)Seyrek
• Bilinç kaybı
• Kan şekeri seviyesinde azalma (genellikle şeker hastalarında gözlenir)
• Nefes almada güçlük, derin nefes alamama (solunum depresyonu)
Pazara sunulduktan sonra aşağıdaki yan etkiler rapor edilmiştir:
• Kan pıhtılaşma hücrelerinde (trombositlerde) azalma
• Hayal görme (halüsinasyonlar)
• Sertlik, kıvranma ve sarsıntılı hareketler gibi anormal hareketlerle ilgili sorunlar
• Kulak çınlaması (tinnitus)
• Lenf bezlerinin şişmesi (deri altındaki küçük şişlikler ile ayrışır), ateş, döküntü ve
karaciğerde iltihap gibi bir grup yan etkinin birlikte görülmesi
• Karaciğer iltihabı, cilt ve gözlerde sararma (sarılık)
• Ciltte ve göz çevresinde kan oturması, şişkinlik ve kızarıklıkla seyreden iltihap (StevensJohnson Sendromu)
• Genelde kendiliğinden geçen el, yüz ve ayakta dantele benzer kızarıklık oluşturan aşırı
duyarlılık durumu (eritema multiforme)
• Kas dokusundaki hasar sebebiyle, iskelet kası dokusunda meydana gelen ani bozulma
(rabdomiyoliz)
• Bir kas ya da kas grubunda ani kısa süreli kasılmalar (miyoklonus)
• Akut böbrek yetmezliği, idrar tutamama/kaçırma
• Meme dokusunda artış, memelerde büyüme
• Gabapentin kullanımının ani olarak kesilmesinden sonra görülen yan etkiler (kaygı, uyuma
güçlüğü, bulantı, ağrı, terleme), göğüs ağrısı
• Kan testi sonuçlarında değişiklik (kanda kreatin fosfokinaz seviyesinde yükselme)
• Saç dökülmesi (alopesi)
• Alerji sonucu yüzde ve boğazda şişme (anjioödem)
• Cinsel fonksiyon bozuklukları (cinsel istekte değişiklikler, boşalma bozuklukları, orgazm
olamama gibi) 

İlaçların alındıkları yollar ve emilim hızları

Deriden

Değişken

Ağızdan

30-90 Dakıka

Rektal

5-30 Dakika

Cilt Altı

15-30 Dakika

Kasiçi

10-20 Dakika

Dilaltı

3-5 Dakika

İnhalasyon

3 Dakika

Damar Yolu

30-60 Saniye

⚠️ Lütfen doktorunuza danışmadan hiçbir ilaç kullanmayınız.

EVEPTIN 300 MG - Aynı Etken Maddeyi İçeren İlaçlar

Tüm ilaçları görüntülemek için düğmesine basın

Hepsini Göster →


İlaç Adı Fiyat Barkod
As-gabapen 600 Mg 50 Film Kapli Tablet KT - KÜB 240.00 ₺ 8698792090488
As-gabapen 800 Mg 50 Film Kapli Tablet KT - KÜB 238.50 ₺ 8698792090495
Eveptin 300 Mg 50 Film Tablet KT - KÜB 120.00 ₺ 8699724090392
Eveptin 400 Mg 50 Film Tablet KT - KÜB 159.90 ₺ 8699724090408
Eveptin 600 Mg 50 Film Tablet KT - KÜB 210.75 ₺ 8699724090415
Eveptin 800 Mg 50 Film Tablet KT - KÜB 238.50 ₺ 8699724090422
Gabaset 100 Mg 20 Kapsul KT - KÜB 9.60 ₺ 8699578151218
Gabaset 300 Mg 50 Kapsul KT - KÜB 72.60 ₺ 8699578151225
Gabaset 400 Mg 50 Kapsul KT - KÜB 95.70 ₺ 8699578151232
Gabaset 600 Mg 50 Film Tablet KT - KÜB 210.75 ₺ 8699578091231
Gabaset 800 Mg 50 Film Tablet KT - KÜB 238.50 ₺ 8699578091248
Gabateva 100 Mg 20 Kapsul KT - KÜB 9.60 ₺ 8699638154043
Gabateva 300 Mg 50 Kapsul KT - KÜB 72.60 ₺ 8699638154050
Gabateva 400 Mg 50 Kapsul KT - KÜB 95.70 ₺ 8699638154067
Gabateva 600 Mg 50 Centikli Film Tablet KT - KÜB 210.75 ₺ 8699638094073
Gabateva 800 Mg 50 Centikli Film Tablet KT - KÜB 238.50 ₺ 8699638094080
Gabenyl 600 Mg 50 Film Tablet KT - KÜB 210.75 ₺ 8699569091141
Gabenyl 800 Mg 50 Film Tablet KT - KÜB 238.50 ₺ 8699569091165
Gabtin 300 Mg 50 Kapsul KT - KÜB 72.60 ₺ 8699502151352
Gabtin 400 Mg 50 Kapsul KT - KÜB 95.70 ₺ 8699502151369
Gemuda 600 Mg 50 Film Tablet 210.75 ₺ 8699537090190
Gemuda 800 Mg 50 Film Tablet 238.50 ₺ 8699537090206
Nepitin 600 Mg 50 Centikli Tablet KT - KÜB 210.75 ₺ 8699543090726
Nepitin 800 Mg 50 Centikli Tablet KT - KÜB 238.50 ₺ 8699543090733
Neruda 100 Mg 20 Film Tablet KT - KÜB 15.90 ₺ 8699536091686
Neruda 250 Mg/5 Ml Oral Cozelti KT - KÜB 401.55 ₺ 8699536650111
Neruda 300 Mg 50 Film Tablet 73.60 ₺ 8680833090373
Neruda 300 Mg Film Kapli Tablet (50 Tablet) KT - KÜB 120.00 ₺ 8699536093079
Neruda 400 Mg 50 Film Tablet 98.07 ₺ 8680833090380
Neruda 400 Mg Film Kapli Tablet (50 Tablet) KT - KÜB 159.90 ₺ 8699536093086
Neruda 600 Mg 50 Film Tablet 147.20 ₺ 8680833090397
Neruda 600 Mg Film Kapli Tablet (50 Tablet) KT - KÜB 210.75 ₺ 8699536093093
Neruda 800 Mg 50 Film Tablet 147.20 ₺ 8680833090403
Neruda 800 Mg Film Kapli Tablet (50 Tablet) KT - KÜB 238.50 ₺ 8699536093109
Neuronpent 600 Mg Centikli Film Kapli Tablet (50 Centikli Film Kapli Tablet) 210.75 ₺ 8680760091337


Bu site satılıktır, teklifinizi bize gönderin.