ilaç 0 New

Clarol 500 Mg Iv Infuzyonluk Cozelti Hazirlamak Icin Liyofilize Toz Ve Cozucu Fiyatı

Clarol 500 Mg Iv Infuzyonluk Cozelti Hazirlamak Icin Liyofilize Toz Ve Cozucu Fiyatı
KT: Kullanma talimatı (Hastalar için)
KUB: Kısa ürün bilgisi (Hekimler için)
Etkin madde: Klaritromisin
SB.atc: J01FA09
Reçete Durumu: Normal Reçete ile satılır.
İlaç Firması: VEM İLAÇ SAN. VE TİC. ANONİM ŞİRKETİ
Barkod :
- 8699844791636
Satış Fiyatı: 998.13 ₺
Düzeltme:
🚨 Fiyat ve Sayfa Düzenle 📨 Mesaj Gönder ✍️ Yorum yaz
Fiyat Güncelleme Tarihi: 22 Haziran 2024
Paylaş:
Ziyaretçiler: 👥 2656
İlaç fiyatları TC Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) tarafından haftalık olarak yayınlanan listelerden alınmıştır.
Belirtilen ilaç fiyatı eczaneler için önerilen satış fiyatı olup değişkenlik gösterebilir.
Fiyatlar güncellenmemiş olabilir.
⚠️ Lütfen doktorunuza danışmadan hiçbir ilaç kullanmayınız.

CLAROL Nedir ve ne için kullanılır?

CLAROL (klaritromisin) makrolid grubu yarı sentetik bir antibiyotiktir. Klaritromisin bakteri karĢıtı (antibakteriyel) etkisini, duyarlı bakterilerde protein sentezini baskılayarak gösterir.
 

CLAROL, 500 mg liyofilize kek içeren 1 adet flakon ve 10 mL enjeksiyonluk su içeren 1 adet çözücü ampul olarak aynı ambalaj içinde sunulmuĢtur.
 

CLAROL, 12 yaĢından büyük çocuklarda ve yetiĢkinlerde çeĢitli mikroorganizmaların neden olduğ ilacı kullanmaya baĢlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.
• Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.
• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.
• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.
• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.
*Ģağıdaki ağır enfeksiyon Ģekillerinin tedavisinde, sindirim kanalı dıĢı yoldan tedavi gerektiğinde kullanılmak içindir.
● Farenjit (yutak iltihabı), tonsillit (bademcik iltihabı), akut maksiller sinüzit (sinus iltihabı) gibi üst solunum yolu enfeksiyonları,
● Kronik bronĢitte akut bakteriyel alevlenme, pnömoni (zatürre) gibi alt solunum yolu enfeksiyonları,

CLAROL Yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi, CLAROL’un içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kiĢilerde yan etkiler olabilir.
Yan etkiler aĢağıdaki kategorilerde gösterildiği Ģekilde sınıflandırılmıĢtır:
 

Çok yaygın: 10 hastanın en az 1’inde görülebilir.
 

Yaygın: 10 hastanın 1’inden az, fakat 100 hastanın 1’inden fazla görülebilir.
 

Yaygın olmayan: 100 hastanın 1’inden az, fakat 1000 hastanın 1’inden fazla görülebilir.
 

Seyrek: 1000 hastanın 1’inden az görülebilir.
 

Çok seyrek: 10000 hastanın 1’inden az görülebilir.
 

Sıklığı bilinmeyen: Eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor.

 

Yaygın
● Vazodilatasyon (kan damarlarının geniĢlemesi)
● Anormal karaciğer enzim seviyeleri
 

Yaygın olmayan
● Çarpıntı (palpitasyon)
● Alanin aminotransferaz artıĢı (ALT) (karaciğer enzimleri)
● Aspartat aminotransferaz artıĢı (AST) (karaciğer enzimleri)
● Kardiyak arrest (kalp durması)
● Bilinç kaybı
● Diskinezi (istemli hareketlerde güçlük çekmeveya ağrı hissetme)
● Artriyal fibrilasyon (kalp kulakçık kasılması)
● Ekstrasistol (anormal kalp kasılması)
● Astım
● Akciğer embolizmi (ani nefes alamama ve boğulma hissi)
● Kaslarda sertleĢme
● Büllöz deri iltihabı (su toplanması)
● ġiddetli kaĢıntı (pruritus)
● KurdeĢen (ürtiker)
● EKG’de uzamıĢ QT (Kalp elektrosunda değiĢim)
 

Sıklığı bilinmeyen
● Pankreas iltihabı
● Karaciğer enzimlerinde artıĢ ve sarılıkla birlikte veya sarılıksız seyreden karaciğer fonksiyon
bozukluğu; Ģiddetli iĢtahsızlık, sarılık, koyu renkli idrar, kaĢıntı ya da karında hassasiyet gibimkaraciğer iltihabı belirti ve semptomları
● Bazıları tedavi altındaki diyabetik hastalarda görülmek üzere, nadiren kan Ģekerinde düĢme (hipoglisemi)


Henüz yorum yok.

(Klaritromisin etkin maddesini içeren ilaçlar) Hepsini gör

Resim İlaç Adı Fiyat Barkod
Clabel 500 Mg 14 Film Tablet
Clabel 500 Mg 14 Film Tablet
KT - KÜB
990.78 ₺ 8699540094055
Claricide 250 Mg 14 Tablet
Claricide 250 Mg 14 Tablet
KT - KÜB
197.19 ₺ 8699569090304
Claricide 500 Mg 14 Tablet
Claricide 500 Mg 14 Tablet
KT - KÜB
519.75 ₺ 8699569090311
Clarol 500 Mg Iv Infuzyonluk Cozelti Hazirlamak Icin Liyofilize Toz Ve Cozucu
Clarol 500 Mg Iv Infuzyonluk Cozelti Hazirlamak Icin Liyofilize Toz Ve Cozucu
KT - KÜB
998.13 ₺ 8699844791636

Hızlı Erişim

Alo 112

Acil Çağrı

444 3 833

Evde Sağlık

Alo 182

Hastane Randevu Sistemi

Alo 171

Sigara Bırakma Hattı


Timer

Deriden

Değişken

Ağızdan

30-90 Dakıka

Rektal

5-30 Dakika

Cilt Altı

15-30 Dakika

Kasiçi

10-20 Dakika

Dilaltı

3-5 Dakika

İnhalasyon

3 Dakika

Damar Yolu

30-60 Saniye


Seninle beraberiz

Sağlığı için cesurca mücadele eden ve hastalığın yükünü taşıyan herkese, acil şifalar dileriz. Biz buradayız, sizinle birlikteyiz, dualarımız sizinle. Sağlıklı ve mutlu günler dileriz. Bu yolculukta sevgiyi ve umudu paylaşalım. Yeniden can veren şifaya.


↑  Yukarı Çık