Ziyaretçi sayısı
2156

Okuma zamanı
Dakika

Son Güncelleme
9 Haziran 2023

CLAROL Hakkında Genel Bilgi ve Bugün Fiyatı

  • Satış Fiyatı 9 Haziran 2023: 712.95 ₺

  • Barkod: 8699844791636

  • ATC Kodu: J01FA09

  • Reçete Türü: Normal Reçete ile satılır.

  • Firma Adı: VEM İLAÇ SAN. VE TİC. ANONİM ŞİRKETİ

  • Etkin Madde: Klaritromisin

  • Tam ilaç adı: CLAROL 500 MG IV INFUZYONLUK COZELTI HAZIRLAMAK ICIN LIYOFILIZE TOZ VE COZUCU

CLAROL Nedir ve ne için kullanılır?

CLAROL (klaritromisin) makrolid grubu yarı sentetik bir antibiyotiktir. Klaritromisin bakteri karĢıtı (antibakteriyel) etkisini, duyarlı bakterilerde protein sentezini baskılayarak gösterir.
 

CLAROL, 500 mg liyofilize kek içeren 1 adet flakon ve 10 mL enjeksiyonluk su içeren 1 adet çözücü ampul olarak aynı ambalaj içinde sunulmuĢtur.
 

CLAROL, 12 yaĢından büyük çocuklarda ve yetiĢkinlerde çeĢitli mikroorganizmaların neden olduğ ilacı kullanmaya baĢlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.
• Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.
• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.
• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.
• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.
*Ģağıdaki ağır enfeksiyon Ģekillerinin tedavisinde, sindirim kanalı dıĢı yoldan tedavi gerektiğinde kullanılmak içindir.
● Farenjit (yutak iltihabı), tonsillit (bademcik iltihabı), akut maksiller sinüzit (sinus iltihabı) gibi üst solunum yolu enfeksiyonları,
● Kronik bronĢitte akut bakteriyel alevlenme, pnömoni (zatürre) gibi alt solunum yolu enfeksiyonları,

CLAROL Yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi, CLAROL’un içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kiĢilerde yan etkiler olabilir.
Yan etkiler aĢağıdaki kategorilerde gösterildiği Ģekilde sınıflandırılmıĢtır:
 

Çok yaygın: 10 hastanın en az 1’inde görülebilir.
 

Yaygın: 10 hastanın 1’inden az, fakat 100 hastanın 1’inden fazla görülebilir.
 

Yaygın olmayan: 100 hastanın 1’inden az, fakat 1000 hastanın 1’inden fazla görülebilir.
 

Seyrek: 1000 hastanın 1’inden az görülebilir.
 

Çok seyrek: 10000 hastanın 1’inden az görülebilir.
 

Sıklığı bilinmeyen: Eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor.

 

Yaygın
● Vazodilatasyon (kan damarlarının geniĢlemesi)
● Anormal karaciğer enzim seviyeleri
 

Yaygın olmayan
● Çarpıntı (palpitasyon)
● Alanin aminotransferaz artıĢı (ALT) (karaciğer enzimleri)
● Aspartat aminotransferaz artıĢı (AST) (karaciğer enzimleri)
● Kardiyak arrest (kalp durması)
● Bilinç kaybı
● Diskinezi (istemli hareketlerde güçlük çekmeveya ağrı hissetme)
● Artriyal fibrilasyon (kalp kulakçık kasılması)
● Ekstrasistol (anormal kalp kasılması)
● Astım
● Akciğer embolizmi (ani nefes alamama ve boğulma hissi)
● Kaslarda sertleĢme
● Büllöz deri iltihabı (su toplanması)
● ġiddetli kaĢıntı (pruritus)
● KurdeĢen (ürtiker)
● EKG’de uzamıĢ QT (Kalp elektrosunda değiĢim)
 

Sıklığı bilinmeyen
● Pankreas iltihabı
● Karaciğer enzimlerinde artıĢ ve sarılıkla birlikte veya sarılıksız seyreden karaciğer fonksiyon
bozukluğu; Ģiddetli iĢtahsızlık, sarılık, koyu renkli idrar, kaĢıntı ya da karında hassasiyet gibimkaraciğer iltihabı belirti ve semptomları
● Bazıları tedavi altındaki diyabetik hastalarda görülmek üzere, nadiren kan Ģekerinde düĢme (hipoglisemi)

İlaçların alındıkları yollar ve emilim hızları

Deriden

Değişken

Ağızdan

30-90 Dakıka

Rektal

5-30 Dakika

Cilt Altı

15-30 Dakika

Kasiçi

10-20 Dakika

Dilaltı

3-5 Dakika

İnhalasyon

3 Dakika

Damar Yolu

30-60 Saniye

⚠️ Lütfen doktorunuza danışmadan hiçbir ilaç kullanmayınız.

CLAROL 500 MG - Aynı Etken Maddeyi İçeren İlaçlar

Tüm ilaçları görüntülemek için düğmesine basın

Hepsini Göster →


İlaç Adı Fiyat Barkod
Clabel 500 Mg 14 Film Tablet KT - KÜB 707.70 ₺ 8699540094055
Claricide 250 Mg 14 Tablet KT - KÜB 140.85 ₺ 8699569090304
Claricide 500 Mg 14 Tablet KT - KÜB 371.25 ₺ 8699569090311
Clarol 500 Mg Iv Infuzyonluk Cozelti Hazirlamak Icin Liyofilize Toz Ve Cozucu KT - KÜB 712.95 ₺ 8699844791636
Cleanomisin 500 Mg 14 Film Tablet KT - KÜB 707.70 ₺ 8699559090499
Deklarit 125mg/5ml Oral Suspansiyon Hazirlamak Icin Granul (70 Ml) KT - KÜB 27.15 ₺ 8699525282880
Deklarit 250mg/5ml Oral Suspansiyon Hazirlamak Icin Granul (100 Ml) KT - KÜB 123.30 ₺ 8699525282927
Deklarit 250mg/5ml Oral Suspansiyon Hazirlamak Icin Granul (50 Ml) KT - KÜB 62.25 ₺ 8699525282897
Deklarit 500 Mg 14 Film Tablet KT - KÜB 707.70 ₺ 8699525092717
Denta-clar 125 Mg/5 Ml Oral Suspansiyon Hazirlamak Icin Granul 70 Ml KT - KÜB 56.70 ₺ 8699580280029
Denta-clar 250 Mg 14 Film Kapli Tablet KT - KÜB 140.85 ₺ 8699580090178
Denta-clar 500 Mg 14 Film Kapli Tablet KT - KÜB 281.85 ₺ 8699580090161
Inclar 500 Mg Iv Infuzyon Icin Liyofilize Toz Ve Cozucu (1 Flakon) KT - KÜB 712.95 ₺ 8680712790158
Klacid 500 Mg Film Kapli Tablet (14 Tablet) KT - KÜB 707.70 ₺ 8699548090479
Klacid Iv 500 Mg 1 Enjektabl Flakon KT - KÜB 712.95 ₺ 8699548270482
Klacid Mr 500 Degistirilmis Salim Tablet (14 Tablet) KT - KÜB 899.40 ₺ 8699548030864
Klacid Mr 500 Degistirilmis Salim Tablet (20 Tablet) KT - KÜB 1,284.75 ₺ 8699548031601
Klacid Mr 500 Degistirilmis Salim Tablet (7 Tablet) KT - KÜB 518.25 ₺ 8699548030802
Klamaxin 250 Mg/5 Ml Oral Suspansiyon Granulu (100 Ml) KT - KÜB 123.30 ₺ 8699508280216
Klamaxin 250 Mg/5 Ml Oral Suspansiyon Icin Granul 50 Ml KT - KÜB 62.25 ₺ 8699508280193
Klamaxin 500 Mg Film Kapli Tablet (14 Film Tablet) KT - KÜB 707.70 ₺ 8699508090471
Klamer 125 Mg 70 Ml Suspansiyon KT - KÜB 46.20 ₺ 8699717280168
Klamer 250 Mg 100 Ml Suspansiyon KT - KÜB 123.30 ₺ 8699717280151
Klamer 250 Mg 50 Ml Suspansiyon KT - KÜB 62.25 ₺ 8699717280144
Klamer 500 Mg 14 Film Tablet KT - KÜB 707.70 ₺ 8699717090125
Klarolİd 500 Mg Fİlm Tablet (14 Tablet) KT - KÜB 707.70 ₺ 8699591090235
Klaromin 125 Mg/5 Ml Oral Suspansiyon Hazirlamak Icin Granul KT - KÜB 46.20 ₺ 8681801280260
Klaromin 250 Mg 100 Ml Suspansiyon KT - KÜB 123.30 ₺ 8699502280458
Klaromin 250 Mg 14 Tablet KT - KÜB 140.85 ₺ 8699502091580
Klaromin 250 Mg 50 Ml Suspansiyon KT - KÜB 62.25 ₺ 8699502280441
Klaromin 500 Mg 14 Tablet KT - KÜB 707.70 ₺ 8681801090289
Klax 125 Mg 70 Ml Suspansiyon 46.20 ₺ 8699622280253
Klax 250 Mg 100 Ml Oral Suspansiyon KT - KÜB 123.30 ₺ 8699622280284
Klax 250 Mg 14 Tablet 140.85 ₺ 8699622090753
Klax 250 Mg 50 Ml Suspansiyon KT - KÜB 62.25 ₺ 8699622280260


Bu site satılıktır, teklifinizi bize gönderin.