Bivacard 250 Mg Iv Enj. Ve Inf. Icin Liyo. Toz Iceren 1 Flakon Bugün Fiyatı

Ziyaretçi sayısı
1163

Okuma zamanı
Dakika

Son Güncelleme
1 Nisan 2023

BIVACARD Hakkında Genel Bilgi ve Bugün Fiyatı

  • Satış Fiyatı 1 Nisan 2023: 4,906.35 ₺

  • Barkod: 8699844791315

  • ATC Kodu: B01AE06

  • Reçete Türü: Normal Reçete ile satılır.

  • Firma Adı: VEM İLAÇ SAN. VE TİC. ANONİM ŞİRKETİ

  • Etkin Madde: Bivalirudin

  • Tam ilaç adı: BIVACARD 250 MG IV ENJ. VE INF. ICIN LIYO. TOZ ICEREN 1 FLAKON

BIVACARD Nedir ve ne için kullanılır?

BIVACARD , her bir flakonda 250 mg bivalirudin olarak adlandırılan bir madde içeren antitrombotik bir ilaçtır. Antitrombotikler, kan pıhtısı (tromboz) oluĢumunu önleyen ilaçlardır

BIVACARD Yan etkiler nelerdir?

Yan etkiler aĢağıdaki kategorilerde gösterildiği Ģekilde sınıflandırılmıĢtır:
 

Çok yaygın: 10 hastanın en az 1’inde görülebilir. 
 

Yaygın: 10 hastanın 1’inden az, fakat 100 hastanın 1’inden fazla görülebilir. 
 

Yaygın olmayan: 100 hastanın 1’inden az, fakat 1000 hastanın 1’inden fazla görülebilir. 
 

Seyrek: 1000 hastanın 1’inden az, fakat 10.000 hastanın 1’inden fazla görülebilir. 
 

Çok seyrek: 10000 hastanın 1’inden az görülebilir. 
 

Bilinmiyor: Eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor.

 

Çok yaygın:
● Küçük kanama
 

Yaygın:
● Anemi (düĢük kırmızı kan hücresi sayısı)
● Hematom (morarma)
 

Yaygın olmayan:
● Mide bulantısı ve/veya kusma
 

Seyrek:
● INR testi (varfarin gibi kan inceltici veya kan pıhtılaĢmasını önleyen ilaçlar ile ilgili kan testi sonucu) artıĢı (Bakınız bölüm 2 “Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı”).
● Kalp ya da göğüs ağrısı
● YavaĢ kalp atıĢı
● Hızlı kalp atıĢı
● Nefes darlığı
● Reperfüzyon hasarı (yavaĢ yeniden akım ya da akımın olmaması): damar açıldıktan sonra kalp atardamarında akım bozukluğu.
 

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanızdoktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

İlaçların alındıkları yollar ve emilim hızları

Deriden

Değişken

Ağızdan

30-90 Dakıka

Rektal

5-30 Dakika

Cilt Altı

15-30 Dakika

Kasiçi

10-20 Dakika

Dilaltı

3-5 Dakika

İnhalasyon

3 Dakika

Damar Yolu

30-60 Saniye

⚠️ Lütfen doktorunuza danışmadan hiçbir ilaç kullanmayınız.

BIVACARD 250 MG - Aynı Etken Maddeyi İçeren İlaçlar

Tüm ilaçları görüntülemek için düğmesine basın

Hepsini Göster →


İlaç Adı Fiyat Barkod
Bivacard 250 Mg Iv Enj. Ve Inf. Icin Liyo. Toz Iceren 1 Flakon KT - KÜB 4,906.35 ₺ 8699844791315