Benipin 4 Mg 30 Film Tablet 2023 Fiyatı

Benipin 4 Mg 30 Film Tablet Fiyatı
KT: Kullanma talimatı (Hastalar için)
KUB: Kısa ürün bilgisi (Hekimler için)
Etkin madde: Benidipin hidroklorid
ATC: benidipine
SB.atc: C08CA15
Reçete Durumu: NORMAL REÇETE ile satılır.
İlaç Firması: SABA İLAÇ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Barkod :
8699511098945
Satış Fiyatı: 246.54 ₺
Yardım!: 📨 Mesaj Gönder
Fiyat Güncelleme Tarihi: 6 Aralık 2023
Paylaş:
Ziyaretçiler: 👥 6568
İlaç fiyatları TC Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) tarafından haftalık olarak yayınlanan listelerden alınmıştır.
Belirtilen ilaç fiyatı eczaneler için önerilen satış fiyatı olup değişkenlik gösterebilir.
Fiyatlar güncellenmemiş olabilir.
⚠️ Lütfen doktorunuza danışmadan hiçbir ilaç kullanmayınız.

BENIPIN Nedir ve ne için kullanılır?

BENIPIN , benidipin hidroklorür etkin maddesi içeren tansiyonu, kan basıncını düĢüren bir ilaçtır. 

 

BENIPIN tabletlerin her biri 4 mg benidipin hidroklorür içermektedir ve her bir kutuda 30 tablet bulunmaktadır.

BENIPIN Yan etkiler nelerdir?

Yan etkiler aĢağıdaki kategorilerde gösterildiği Ģekilde sınıflandırılmıĢtır:
Çok yaygın: 10 hastanın en az birinde görülebilir.
 

Yaygın: 10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.
 

Yaygın olmayan: 100 hastanın birinden az, fakat 1.000 hastanın birinden fazla görülebilir.
 

Seyrek: 1.000 hastanın birinden az, fakat 10.000 hastanın birinden fazla görülebilir.
 

Çok seyrek: 10.000 hastanın birinden az görülebilir.

 

Bilinmiyor: Eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor.
 

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz: 
Yaygın:
● Çarpıntı
● Yüzde kızarıklık
● AteĢ basması
● BaĢ ağrısı
● Yüz, bacak ve ellerde ödem
● Sersemlik
● BaĢ dönmesi
● Kabızlık
● Keyifsizlik
 

Yaygın olmayan:
● Uykusuzluk
● UyuĢukluk
● Karın ağrısı
● Bulantı
● Kulak çınlaması
● Parmaklarda kızarıklık ve sıcaklık hissi
● Omuz katılığı
● Öksürük
● Susama
 

Seyrek:
● Sürekli susama hissi
● Kandaki potasyum seviyesinin artması
 

Bilinmiyor:
● Kusma
● Ġshal
● Yüzün kızarması
● Göz kapağına kan toplanması
● Bulanık görme


Timer

Deriden

Değişken

Ağızdan

30-90 Dakıka

Rektal

5-30 Dakika

Cilt Altı

15-30 Dakika

Kasiçi

10-20 Dakika

Dilaltı

3-5 Dakika

İnhalasyon

3 Dakika

Damar Yolu

30-60 Saniye

❤️ Seninle beraberiz

Sağlığı için cesurca mücadele eden ve hastalığın yükünü taşıyan herkese, acil şifalar dileriz. Biz buradayız, sizinle birlikteyiz, dualarımız sizinle. Sağlıklı ve mutlu günler dileriz. Bu yolculukta sevgiyi ve umudu paylaşalım. Yeniden can veren şifaya.

Yönetim ile iletişime geçmek.