Bendustine 100 Mg Iv Infuzyon Icin Liyofilize Toz Iceren Flakon Bugün Fiyatı

Ziyaretçi sayısı
878

Okuma zamanı
Dakika

Son Güncelleme
22 Mart 2023

BENDUSTINE Hakkında Genel Bilgi ve Bugün Fiyatı

  • Satış Fiyatı 22 Mart 2023: 3,711.30 ₺

  • Barkod: 8699525790040

  • ATC Kodu: L01AA09

  • Reçete Türü: Normal Reçete ile satılır.

  • Firma Adı: DEVA HOLDİNG A.Ş.

  • Etkin Madde: Bendamustin

  • Tam ilaç adı: BENDUSTINE 100 MG IV INFUZYON ICIN LIYOFILIZE TOZ ICEREN FLAKON

BENDUSTINE Nedir ve ne için kullanılır?

BENDUSTĠNE içerisinde bendamustin hidroklorür adı verilen bir etkin maddeyi içeren flakondur. 60 mL amber renkli cam içerisinde beyaz renkte liyofilize tozdur.

 

 Kronik lenfosittik lösemi (yavaĢ seyirli bir kanser türü) tanısı konmuĢ, 17 p delesyonu veya TP53 mutasyonu (tedaviye yanıtı olumsuz etkileyen bir tür genetik bozukluk) negatif olup eĢlik eden hastalıkları nedeniyle fludarabin (kanser tedavisinde kullanılan bir ilaç) temelli tedaviye uygun olmayan hastalarda tek baĢına veya rituksimab (B hücreli lenfoma tedavisinde kullanılan bir ilaç) ile birlikte uygulanır.

BENDUSTINE Yan etkiler nelerdir?

Yan etkileri değerlendirirken, bu yan etkilerin sıklıkları ile ilgili aĢağıda yer alan tanımlar kullanılır:
Çok yaygın : 10 hastadan 1’ini etkiler
Yaygın : 100 hastadan 1 ila 10’unu etkiler
Yaygın olmayan : 1000 hastadan 1 ila 10’unu etkiler
Seyrek : 10000 hastadan 1 ila 10’unu etkiler
Çok seyrek : 10000 hastada 1’den daha azını etkiler
Bilinmiyor : Eldeki mevcut verilere göre sıklığı tahmin edilemeyen

 

Çok yaygın:
● DüĢük sayıda beyaz kan hücresi (lökositopeni)
● Kanın kırmızı renk pigmentinde (hemoglobin) azalma
● DüĢük sayıda trombosit (trombositopeni)
● Enfeksiyonlar
● Bulantı
● Kusma
● Mukozal enflamasyon (iltihap)
● Kreatinin kan değerlerinde yükselme
● Üre kan değerlerinde yükselme
● AteĢ
● Yorgunluk
 

Yaygın:
● Kanama (hemoraji)
● Ölen kan hücrelerinin kendi içeriklerini kan dolaĢımına yayması sonucu oluĢan metabolizmadaki bozulma
● Solgun cilde ve zayıflığa veya nefessizliğe neden olabilen, kırmızı kan hücre sayısında düĢüĢ (anemi)
● Nötrofil (bir çeĢit kan hücresi) sayısında azalma (nötropeni)
● Ciltte alerjik enflamasyon (dermatit), ürtiker gibi aĢırı duyarlılık reaksiyonları
● Karaciğer enzimleri olan AST/ALT’de yükselme
● Alkalen fosfataz enziminde yükselme
● Safra pigmentinde yükselme
● Potasyum kan düzeylerinde düĢme
● Kalp iĢlevinde dengesizlik (yetersizlik)
● Kalp ritminde dengesizlik (aritmi)
● DüĢük veya yüksek kan basıncı (hipotansiyon veya hipertansiyon)
● Akciğer iĢlevinde bozulma
● Diyare (ishal)
● Konstipasyon (kabızlık)
● Ağızda yara (stomatit)
● ĠĢtah kaybı
● Saç kaybı
● Ciltte değiĢiklikler
● Adet görememe (amenore)
 

İlaçların alındıkları yollar ve emilim hızları

Deriden

Değişken

Ağızdan

30-90 Dakıka

Rektal

5-30 Dakika

Cilt Altı

15-30 Dakika

Kasiçi

10-20 Dakika

Dilaltı

3-5 Dakika

İnhalasyon

3 Dakika

Damar Yolu

30-60 Saniye

⚠️ Lütfen doktorunuza danışmadan hiçbir ilaç kullanmayınız.

BENDUSTINE 100 MG - Aynı Etken Maddeyi İçeren İlaçlar

Tüm ilaçları görüntülemek için düğmesine basın

Hepsini Göster →


İlaç Adı Fiyat Barkod
Beastin 100 Mg Iv Infuzyon Icin Liyofilize Toz Iceren Flakon KT - KÜB 3,711.30 ₺ 8699702775082
Beastin 25 Mg Iv Infuzyon Icin Liyofilize Toz Iceren Flakon KT - KÜB 927.75 ₺ 8699702775075
Bendamus 100 Mg Iv Infuzyon Icin Liyofilize Toz Iceren Flakon KT - KÜB 3,711.30 ₺ 8699828790310
Bendamus 25 Mg Iv Infuzyon Icin Liyofilize Toz Iceren Flakon KT - KÜB 927.75 ₺ 8699828790303
Bendustine 100 Mg Iv Infuzyon Icin Liyofilize Toz Iceren Flakon KT - KÜB 3,711.30 ₺ 8699525790040
Bendustine 25 Mg Iv Infuzyon Icin Liyofilize Toz Iceren Flakon KT - KÜB 927.75 ₺ 8699525790033
Levact 100 Mg Infuzyonluk Cozelti Icin Toz Iceren 1 Flakon KT - KÜB 3,711.30 ₺ 8681319002040
Levact 100 Mg Infuzyonluk Cozelti Icin Toz Iceren 5 Flakon KT - KÜB 18,556.50 ₺ 8681319002057
Levact 25 Mg Infuzyonluk Cozelti Icin Toz Iceren 5 Flakon KT - KÜB 4,639.20 ₺ 8681319002019
Levact 25 Mg Infuzyonluk Cozelti Icin Toz Iceren Flakon KT - KÜB 927.75 ₺ 8681319002002
Bemustu 100 Mg Iv Infuzyonluk Cozelti Hazirlamada Kullanilacak Konsantre Icin Toz KT - KÜB 3,711.30 ₺ 8699650772706