ilaç 0

Bendustine 100 Mg Iv Infuzyon Icin Liyofilize Toz Iceren Flakon 2024 Fiyatı

Bendustine 100 Mg Iv Infuzyon Icin Liyofilize Toz Iceren Flakon Fiyatı
KT: Kullanma talimatı (Hastalar için)
KUB: Kısa ürün bilgisi (Hekimler için)
Etkin madde: Bendamustin
SB.atc: L01AA09
Reçete Durumu: Normal Reçete ile satılır.
İlaç Firması: DEVA HOLDİNG A.Ş.
Barkod :
8699525790040
Satış Fiyatı: 5,195.82 ₺
Düzeltme:
🚨 Fiyat ve Sayfa Düzenle 📨 Mesaj Gönder ✍️ Yorum yaz
Fiyat Güncelleme Tarihi: 1 Mart 2024
Paylaş:
Ziyaretçiler: 👥 884
İlaç fiyatları TC Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) tarafından haftalık olarak yayınlanan listelerden alınmıştır.
Belirtilen ilaç fiyatı eczaneler için önerilen satış fiyatı olup değişkenlik gösterebilir.
Fiyatlar güncellenmemiş olabilir.
⚠️ Lütfen doktorunuza danışmadan hiçbir ilaç kullanmayınız.

BENDUSTINE Nedir ve ne için kullanılır?

BENDUSTĠNE içerisinde bendamustin hidroklorür adı verilen bir etkin maddeyi içeren flakondur. 60 mL amber renkli cam içerisinde beyaz renkte liyofilize tozdur.

 

 Kronik lenfosittik lösemi (yavaĢ seyirli bir kanser türü) tanısı konmuĢ, 17 p delesyonu veya TP53 mutasyonu (tedaviye yanıtı olumsuz etkileyen bir tür genetik bozukluk) negatif olup eĢlik eden hastalıkları nedeniyle fludarabin (kanser tedavisinde kullanılan bir ilaç) temelli tedaviye uygun olmayan hastalarda tek baĢına veya rituksimab (B hücreli lenfoma tedavisinde kullanılan bir ilaç) ile birlikte uygulanır.

BENDUSTINE Yan etkiler nelerdir?

Yan etkileri değerlendirirken, bu yan etkilerin sıklıkları ile ilgili aĢağıda yer alan tanımlar kullanılır:
Çok yaygın : 10 hastadan 1’ini etkiler
Yaygın : 100 hastadan 1 ila 10’unu etkiler
Yaygın olmayan : 1000 hastadan 1 ila 10’unu etkiler
Seyrek : 10000 hastadan 1 ila 10’unu etkiler
Çok seyrek : 10000 hastada 1’den daha azını etkiler
Bilinmiyor : Eldeki mevcut verilere göre sıklığı tahmin edilemeyen

 

Çok yaygın:
● DüĢük sayıda beyaz kan hücresi (lökositopeni)
● Kanın kırmızı renk pigmentinde (hemoglobin) azalma
● DüĢük sayıda trombosit (trombositopeni)
● Enfeksiyonlar
● Bulantı
● Kusma
● Mukozal enflamasyon (iltihap)
● Kreatinin kan değerlerinde yükselme
● Üre kan değerlerinde yükselme
● AteĢ
● Yorgunluk
 

Yaygın:
● Kanama (hemoraji)
● Ölen kan hücrelerinin kendi içeriklerini kan dolaĢımına yayması sonucu oluĢan metabolizmadaki bozulma
● Solgun cilde ve zayıflığa veya nefessizliğe neden olabilen, kırmızı kan hücre sayısında düĢüĢ (anemi)
● Nötrofil (bir çeĢit kan hücresi) sayısında azalma (nötropeni)
● Ciltte alerjik enflamasyon (dermatit), ürtiker gibi aĢırı duyarlılık reaksiyonları
● Karaciğer enzimleri olan AST/ALT’de yükselme
● Alkalen fosfataz enziminde yükselme
● Safra pigmentinde yükselme
● Potasyum kan düzeylerinde düĢme
● Kalp iĢlevinde dengesizlik (yetersizlik)
● Kalp ritminde dengesizlik (aritmi)
● DüĢük veya yüksek kan basıncı (hipotansiyon veya hipertansiyon)
● Akciğer iĢlevinde bozulma
● Diyare (ishal)
● Konstipasyon (kabızlık)
● Ağızda yara (stomatit)
● ĠĢtah kaybı
● Saç kaybı
● Ciltte değiĢiklikler
● Adet görememe (amenore)
 


Henüz yorum yok.

Hızlı Erişim

Alo 112

Acil Çağrı

444 3 833

Evde Sağlık

Alo 182

Hastane Randevu Sistemi

Alo 171

Sigara Bırakma Hattı


Timer

Deriden

Değişken

Ağızdan

30-90 Dakıka

Rektal

5-30 Dakika

Cilt Altı

15-30 Dakika

Kasiçi

10-20 Dakika

Dilaltı

3-5 Dakika

İnhalasyon

3 Dakika

Damar Yolu

30-60 Saniye


Seninle beraberiz

Sağlığı için cesurca mücadele eden ve hastalığın yükünü taşıyan herkese, acil şifalar dileriz. Biz buradayız, sizinle birlikteyiz, dualarımız sizinle. Sağlıklı ve mutlu günler dileriz. Bu yolculukta sevgiyi ve umudu paylaşalım. Yeniden can veren şifaya.


↑  Yukarı Çık