Ampisina 125 Mg 80 Ml Suspansiyon 2023 Fiyatı

Ampisina 125 Mg 80 Ml Suspansiyon Fiyatı
KT: Kullanma talimatı (Hastalar için)
KUB: Kısa ürün bilgisi (Hekimler için)
Etkin madde: Ampisilin
ATC: ampicillin
SB.atc: J01CA01
Reçete Durumu: NORMAL REÇETE ile satılır.
İlaç Firması: GENSENTA İLAÇ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Barkod :
8699541280204
Satış Fiyatı: 26.67 ₺
Yardım!: 📨 Mesaj Gönder
Fiyat Güncelleme Tarihi: 25 Eylül 2023
Paylaş:
Ziyaretçiler: 👥 2599
İlaç fiyatları TC Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) tarafından haftalık olarak yayınlanan listelerden alınmıştır.
Belirtilen ilaç fiyatı eczaneler için önerilen satış fiyatı olup değişkenlik gösterebilir.
Fiyatlar güncellenmemiş olabilir.
⚠️ Lütfen doktorunuza danışmadan hiçbir ilaç kullanmayınız.

AMPISINA Nedir ve ne için kullanılır?

AMPISiNA sistemik antibakteriyeller olarak bilinen bir ilag grubuna dahildir. AMP|S|NA bakteri denilen mikroorganizmalann olugturdufu hastahklarda kullanrlan bir antibiyotiktir. Ampisilin, bakterilrin hiicre duvarlannt bozarak dliimlerine neden olur.

AMP|S|NA siispansiyon, her 5 mL'sinde 125 mg ampisiline egdefier ampisilin trihidrat igerir. 80 mL'lik ambalajlarda bulunur. AMP|SNA, ampisiline duyarh bakterilerin neden oldulu gegitli enfeksiyon hastahklarrntn tedavisinde, agalrda belirtilen durumlarda kullanrlrr :

- solunum yolu enfeksiyonlannda,
- idrar yolu enfeksiyonlannda,
- genital bdlge enfeksiyonlannda,
- sindirimsistemienfeksiyonlannda,
- menenjittedavisinde.

Gerektilinde enfeksiyonun yerine gore gerekli cerrahi miidahaleler uygulanmahdrr. Etken mikroorganizmanm ve ampisiline duyarhh[rn belirlenmesi igin bakteriyolojik incelemeler yaprlmahdrr. Ancak tedaviye, duyarhhk testi sonuglarr beklenmeden de baqlanabilir.

AMPISINA Yan etkiler nelerdir?

- Ağızda veya genital bölgede mantar hastalıkları,
- Sersemlik, uyku hali, yorgunluk, halsizlik,
- Baş ağrısı,
- ishal,
- Bulantt, kusma,
- iştah artışı,
- Ağızda veya dilde yaralar, dilde siyah tüylenme.

Timer

Deriden

Değişken

Ağızdan

30-90 Dakıka

Rektal

5-30 Dakika

Cilt Altı

15-30 Dakika

Kasiçi

10-20 Dakika

Dilaltı

3-5 Dakika

İnhalasyon

3 Dakika

Damar Yolu

30-60 Saniye

❤️ Seninle beraberiz

Sağlığı için cesurca mücadele eden ve hastalığın yükünü taşıyan herkese, acil şifalar dileriz. Biz buradayız, sizinle birlikteyiz, dualarımız sizinle. Sağlıklı ve mutlu günler dileriz. Bu yolculukta sevgiyi ve umudu paylaşalım. Yeniden can veren şifaya.

Yönetim ile iletişime geçmek.